Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ


Ἱερά κοινοβιακή βατοπαιδινή Σκήτη Ἁγίου Ἀνδρέα. Τό Κυριακό. 
Αὔρα τοῦ ρωσικοῦ βορρᾶ στό Ἅγιον Ὄρος τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰώνα.
Φωτογραφία Γρηγόρη Κουτούδη


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ Ὁ ὅσιος Συμεών ὁ Χιλανδαρινός. Σύγχρονη βραχογραφία στόν περιβάλλοντα χῶρο τῆς μονῆς Χιλανδαρίου.
 Φωτογραφία Πατάπιου μοναχού Καυσοκαλυβίτη