Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021

ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

                           

  Στό Ἅγιον Ὄρος, καί πιό συγκεκριμένα στή Ἱερά Σκήτη Ἁγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων βρέθηκε τό διήμερο 16-17 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κος Παῦλος. Προσκεκλημένος τῆς Μεγίστης Λαύρας, κατόπιν αἰτήσεως τῆς Σκήτης πού φρόντισε νά τηρηθοῦν ὅλα τά ὑγειονομικά περιοριστικά μέτρα, ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε καί λειτούργησε κατά τήν Πανηγυρική Ἀγρυπνία τῆς Συνάξεως τῶν Ὁσίων πατέρων καί Ὁσιομαρτύρων πού ἀσκήθηκαν στά Καυσοκαλύβια, καί τῶν ὁποίων ἡ κοινή μνήμη ἑορτάζεται κατά τήν Α΄ Κυριακή τοῦ Ὀκτωβρίου.

  Μετά τήν ὑποδοχή του καί κατά τήν προσφώνησή του πρός τόν Δικαῖο τῆς Σκήτης Γέροντα Πατάπιο Καυσοκαλυβίτη, εὐχαρίστησε τόν ἴδιο καί τούς πατέρες τῆς Σκήτης γιά τήν τιμητική γιά ἐκεῖνον πρόσκληση νά συμμετάσχει, ὡς ἕνας ἁπλός Ἁγιορείτης προσκυνητής -ὅπως τόνισε χαρακτηριστικά- στόν τιμητικό ἀπό κοινοῦ ἑορτασμό τῶν Καυσοκαλυβιτῶν Ἁγίων. 
Ἀνέφερε συγκινημένος ὅτι ἦταν βαθειά του ἐπιθυμία ἀπό τότε πού συνδέθηκε πνευματικῶς μέ τό Ἅγιον Ὄρος νά συμπροσευχηθεῖ ἀγρυπνώντας μαζί μέ τούς ὀρεσίβιους πατέρες τῆς πλέον ἀπομεμακρυσμένης Σκήτης τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους

. Ἐγκωμιάζοντας μάλιστα τή Σκήτη, ἀνέφερε χαρακτηριστικά καί εὔστοχα πώς, ἐάν ὁλόκληρο τό Ἅγιον Ὄρος θά μποροῦσε νά θεωρηθεῖ - καί ὄντως εἶναι- ἕνας ναός τοῦ Ὑψίστου, καί ἡ ἀθωνική Ἔρημος ὡς τό Ἱερό Βῆμα, τά Καυσοκαλύβια εἶναι ἡ κόγχη τῆς Ἁγίας Τραπέζης τοῦ ναοῦ αὐτοῦ. Καί ὅτι οἱ Καυσοκαλυβίτες ἅγιοι εἶναι οἱ ἀέναοι διακονητές στό Ἱερό αὐτό Βῆμα καί ἀκοίμητοι πρέσβεις πρός τήν Ἁγία Τριάδα ὑπέρ τοῦ σύμπαντος κόσμου.


 Πρόκειται γιά τούς ὁσίους Μάξιμο, Νήφωνα, Νεῖλο, Ἀκάκιο καί Πορφύριο καθώς καί γιά τούς νεομάρτυρες Ρωμανό, Νικόδημο, Παχώμιο καί Κωνσταντῖνο. Ἀντιφωνώντας ὁ Δικαῖος Γέρων Πατάπιος καλωσόρισε τόν Σεβασμιώτατο στή Σκήτη καί τόν εὐχαρίστησε γιά τήν τιμητική γιά τούς Καυσοκαλυβίτες μοναστές ἀποδοχή τῆς προσκλήσεως ἐκ μέρους του καί τοῦ ἐρχομοῦ του, παρόλες τίς δύσκολες καιρικές συνθῆκες τῶν ἡμερῶν. 


                                                                               
                                                                               Τόνισε τό γεγονός ὅτι ἐξαιρετικά σπάνια ἡ Σκήτη ἔχει 
 εὐλογία νά ὑποδέχεται καί νά φιλοξενεῖ σεβασμιωτάτους ἀρχιερεῖς στό Κυριακό της καί οἱ ὁποῖοι μάλιστα νά προεξάρχουν τῆς λειτουργικῆς συνάξεως στόν περικαλλῆ Κυριακό ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος. 
Ὑπογράμμισε μάλιστα ὅτι γιά τόν ἴδιο ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη τιμή πού τό εὐχάριστο καί πλήρους εὐλογίας αὐτό γεγονός συνέβη κατά τήν ἐνεστῶσα διακονία του ὡς Δικαίου.


 Εὐχήθηκε στόν Σεβασμιώτατο καλή Πανήγυρη καί τόν παρακάλεσε θερμῶς ὅπως μνημονεύει εἰς τό ἑξῆς τούς πατέρες τῆς Σκήτης στίς πρός Κύριον ἐντεύξεις του. Νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ κοινός ἑορτασμός τῶν Καυσοκαλυβιτῶν ἁγίων καθιερώθηκε τό ἔτος 2000, ὁπότε ἱστορήθηκε ἡ εἰκόνα τῆς Σύνάξεώς τους καί συντάχθηκε πλήρης ἀσματική Ἀκολουθία ἀπό τόν ὑμνογράφο τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ἱερομ. Ἀθανάσιο Σιμωνοπετρίτη. Κατά τήν ἀγρυπνία τέθηκαν πρός προσκύνηση ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων Ἀκακίου, Νείλου καί Ρωμανοῦ. Ἀκολούθησε ἐπίσημο κέρασμα πρός ὅλους τούς πατέρες καί τούς προσκυνητές καί τράπεζα πρός τόν Σεβασμιώτατο, ὅπου ὁ ἐπίσημος προσκεκλημένος εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐκφράσει στούς παρευρισκομένους πατέρες τήν πραγματική του χαρά καί εὐλογία νά βρίσκεται ἀνάμεσά τους.
Κατά τήν εὐλαβική του αὐτή ἐπίσκεψη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κος Παῦλοςπροσέφερε ὡς εὐλογία στό σεπτό Κυριακό τῆς Σκήτης πλήρη ἀρχιερατική στολή καί ἀπότμημα τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ ὁμολογητοῦ τοῦ Καρσλίδη πρός εὐλογίαν τῶν πατέρων καί τῶν προσκυνητῶν. Ἀπερχόμενος, τέλος, εὐχαρίστησε τόν Δικαῖο τῆς Σκήτης Γέροντα Πατάπιο Καυσοκαλυβίτη γιά τήν πρόσκληση, τή φιλοξενία καί τή δυνατότητα νά γίνει μέτοχος τῆς εὐλογίας τῶν Ἁγίων τῆς Σκήτης. 


Τοῦ εὐχήθηκε δέ ἐπιτυχῆ ὁλοκλήρωση τῆς διακονίας του ὡς Δικαίου καί σέ ὅλους τούς πατέρες τῆς Σκήτης τήν Χάρη τῆς Ἁγίας Τριάδος καί τήν εὐλογία τῶν ὁσίων Καυσοκαλυβιτῶν Πατέρων.ΠΗΓΗ:   ΡΟΜΦΑΙΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
 

 

  


Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗ ΣΚΗΤΗ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ

 

Μέ κατάνυξη καί εὐλάβεια ἐτελέσθη ἡ Πανήγυρις τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στήν Ἱερά Σκήτη Ἁγίας Τριάδος τῶν Καυσοκαλυβίων.

 Τό παρεκκλήσιο τῆς ὁμώνυμης ἔρημης καί ἐρειπωμένης ὁμώνυμης Καλύβης τῆς Σκήτης εἶναι πλησιόχωρο στόν προαύλειο χῶρο τοῦ Κυριακοῦ τῆς Σκήτης καί ἐπί πολλά ἔτη παρέμενε ἀλειτούργητο, ἐνῶ ἔχρηζε σημαντικῶν ἐπισκευῶν καί ἀνακαινιστικῶν ἐργασιῶν λόγω τῶν ἐκτεταμένων φθορῶν.

  

Πρόσφατα (Ἰούνιος- Σεπτέμβριος 2021), μέ πρωτοβουλία καί μέριμνα τοῦ Δικαίου τῆς Σκήτης Παταπίου μοναχοῦ, ἔγκριση τῆς κυρίαρχης μονῆς Μεγίστης Λαύρας καί τῆς Γεροντικῆς Συνάξεως τῆς Σκήτης ἀλλά καί μέ τά ἀφιερώματα εὐλαβῶν χριστιανῶν, τό περικαλλές παρεκκλήσιο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀνακαινίστηκε ἐκ βάθρων, διακοσμήθηκε μέ ὅλα τά ἀπαραίτητα καί ἤδη ἐτελέσθη ἡ πρώτη πανηγυρική Θεία Λειτουργία κατά τήν ἑορτή τῆς Ὑψώσως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποποιοῦ Σταυροῦ στίς 14/27 Σεπτεμβρίου 2021.

  Τό ἀνακαινισμένο παρεκκλήσι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐκτός ἀπό ἕνα νέο κόσμημα τῆς Σκήτης, μέ τίς δυνατότητες πού προσφέρει, ὡς πλησιόχωρο τοῦ Κυριακοῦ, ἀναμένεται νά συμβάλει στήν κάλυψη τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν τῶν πατέρων καί τῶν προσκυνητῶν τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων πρός δόξαν Θεοῦ.