Παρασκευή 19 Μαΐου 2023

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ (29 Ἀπριλίου - 1 Μαΐου 2023). ΜΕΡΟΣ Β

Κατά τήν παρελθοῦσα Κυριακή τῶν Μυροφόρων 2023 ἡ Ἱερά Καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου πανηγύρισε τή μνήμῃ τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Ἀκακίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου. Τῆς Πανηγύρεως προεξῆρχε ὁ Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως κος Ἀμφιλόχιος.

Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται πανορθοδόξως στίς 12 Ἀπριλίου, ἡμερομηνία τῆς ὁσιακῆς του κοιμήσεώς του. Στήν ἀσκητική ὅμως παλαίστρα του, τό ἱερό Σπήλαιο καί τήν ὁμώνυμη Καλύβη του στή Σκήτη Ἁγίας Τριάδος τῶν Καυσοκαλυβίων, ὁ ὅσιος Ἀκάκιος τιμᾶται τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων, μέ ὁλονύκτιο Πανηγυρική Ἀγρυπνία.
 
Οἱ φωτογραφίας πού συνοδεύουν τό παρόν κείμενο προέρχονται ἀπό τήν Πανήγυρη αὐτή (29 Ἀπριλίου - 1 Μαΐου 2023) καί παρατίθενται κατά τή χρονική διαδοχή τῶν γεγονότων.


Παρασκευή 12 Μαΐου 2023

Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Περί αγάπης...

«Νά ἀγαπᾶς, ὄχι ἐπειδή πρέπει. Νά ἀγαπᾶς, γιά νά ἀγαπᾶς».

Ἀρχιμ. Παρθένιος, ἡγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίου Παύλου

Δευτέρα 8 Μαΐου 2023

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ (29 Ἀπριλίου - 1 Μαΐου 2023). ΜΕΡΟΣ Α

Κατά τήν παρελθοῦσα Κυριακή τῶν Μυροφόρων 2023 ἡ Ἱερά Καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου πανηγύρισε τή μνήμῃ τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Ἀκακίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου. Τῆς Πανηγύρεως προεξῆρχε ὁ Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως κος Ἀμφιλόχιος. 

Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται πανορθοδόξως στίς 12 Ἀπριλίου, ἡμερομηνία τῆς ὁσιακῆς του κοιμήσεώς του. Στήν ἀσκητική ὅμως παλαίστρα του, τό ἱερό Σπήλαιο καί τήν ὁμώνυμη Καλύβη του στή Σκήτη Ἁγίας Τριάδος τῶν Καυσοκαλυβίων, ὁ ὅσιος Ἀκάκιος τιμᾶται τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων, μέ ὁλονύκτιο Πανηγυρική Ἀγρυπνία.
 
Οἱ φωτογραφίας πού συνοδεύουν τό παρόν κείμενο προέρχονται ἀπό τήν Πανήγυρη αὐτή (29 Ἀπριλίου - 1 Μαΐου 2023) καί παρατίθενται κατά τή χρονική διαδοχή τῶν γεγονότων.
 
 

Πέμπτη 4 Μαΐου 2023

Ἐξήνθησεν ἡ Ἔρημος: Πανηγυρίζοντας τή μνήμη τοῦ ὁσίου Ἀκακίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου

 

Ἕνας ἀπό τούς ὁσίους πού ἐβλάστησαν στό φυτώριο τῶν ἁγίων ἀνδρῶν, τό παγκράτιο τῆς ἀσκήσεως, τήν πατρίδα τῶν μοναζόντων, τήν παλαίστρα ὑπερφυῶν ἀσκήσεων καί τό ὁρμητήριο πνευματικῶν ἀναβάσεων, τό Ἅγιον Ὄρος, εἶναι ὁ ὅσιος Ἀκάκιος ὁ Καυσοκαλυβίτης.


Ο ὅσιος Ἀκάκιος ἔχει κυρίαρχη θέση στό ἁγιορείτικο ἁγιολόγιο, ὄχι μόνο λόγω τῆς ἄκρας ἀσκήσεως καί τῶν πολλαπλῶν χαρισμάτων του ἤ ἐπειδή εἶναι ἱδρυτής τῆς δεύτερης κατά τάξιν σκήτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἡ διακονία του στήν Ἐκκλησία ὡς «ἀλείπτου» θεωρεῖται ἀπό ὅλους τούς μελετητές, ἐξίσου σημαντική καί δυναμογόνος. Εἶναι μάλιστα χαρακτηριστικό, ὅτι ὁ ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, στό Νέο Μαρτυρολόγιό του, ἔχει συμπεριλάβει καί τόν Βίο τοῦ ὁσίου Ἀκακίου, ἄν καί αὐτός δέν εἶχε μαρτυρικό τέλος, "...διά τήν ὑπεράνθρωπον πολιτείαν του καί τούς τρεῖς Ὁσιομάρτυρας ὁποῦ ἔκαμε", ἀναφερόμενος στούς ὁσιομάρτυρες Ρωμανό, Νικόδημο καί Παχώμιο.

Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται πανορθοδόξως στίς 12 Ἀπριλίου, ἡμερομηνία τῆς ὁσιακῆς του κοιμήσεώς του. Στήν ἀσκητική ὅμως παλαίστρα του, τό ἱερό Σπήλαιο καί τήν ὁμώνυμη Καλύβη του στή Σκήτη Ἁγίας Τριάδος τῶν Καυσοκαλυβίων, ὁ ὅσιος Ἀκάκιος τιμᾶται τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων, μέ ὁλονύκτιο Πανηγυρική Ἀγρυπνία.

Κατά τήν παρελθοῦσα Κυριακή τῶν Μυροφόρων 2023 ἡ Ἱερά Καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου πανηγύρισε τή μνήμῃ τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Ἀκακίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου. Τῆς Πανηγύρεως προεξῆρχε ὁ Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως κος Ἀμφιλόχιος.

Οἱ ἐκδηλώσεις τῆς Πανηγύρεως ξεκίνησαν τό Σάββατο τό πρωΐ 29 Ἀπριλίου, μέ τή Θεία Λειτουργία στό ἀνακαινισμένο ἱερό παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη, πού βρίσκεται πλησίον τῆς πανηγυρίζουσας ἱερᾶς Καλύβης. Ἀκολούθησε ἡ ὑποχή τῆς νέας φορητῆς εἰκόνος τοῦ ἁγίου Ἀκακίου, ἔργο τοῦ ἐργαστηρίου τῆς πανηγυρίζουσας ἱερᾶς Καλύβης, πού ἀπουσίαζε ἐπί διετία ἀπό τή Σκήτη, καθώς συμμετεῖχε σέ Ἐκθέσεις τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἐστίας ἀνά τήν Ἑλλάδα, μέ θέμα τοῦ Νεομάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας. Ἀκολούθησε ἀργότερα ἡ τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐπί τῆς ἀρχαίας στέρνας τοῦ ἁγίου Ἀκακίου, ὅπου κατά θαυμαστό τρόπο ὑπάρχει ἀκόμη καί σήμερα, 300 χρόνια μετά, βρόχινο νερό, εὔγευστο καί διαυγέστατο ἀπό τήν προσευχή τοῦ ἁγίου Ἀκακίου.


 Τό μεσημέρι τῆς ἴδιας ἡμέρας ἔγινε ὑποδοχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀδριανουπόλεως συνοδευομένου ἀπό τόν ἐκ τῆς ἐκλεκτῆς χορείας τῶν προϊσταμένων τῆς Ἱ. Μονῆς Μεγίστης Λαύρας ἱερομόναχο Ἀθανάσιο Λαυριώτη ὡς ἐκπροσώπου τοῦ Καθηγουμένου τῆς Μονῆς ἀρχιμ. Προδρόμου, ἀπό φιλόσιους πατέρες τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου ἀπεσταλμένους ἀπό τόν Καθηγούμενο τῆς Μονῆς ἀρχιμ. Ἐφραίμ καί ἀπό πατέρες τῆς φιλόμουσης ἀδελφότητος τῶν Δανιηλαίων ἀπό τά Κατουνάκια καθώς καί ἱερέων καί λαϊκῶν ἀδελφῶν ἀπό διάφορες περιοχές τῆς πατρίδας μας ἀλλά καί ἀπό τή Ρουμανία. Προηγήθηκε ἡ ὑποδοχή στό σεπτό Κυριακό τῆς Ἁγίας Τριάδος ἀπό τόν Δικαῖο τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων καί στή συνέχεια, στήν πανηγυρίζουσα ἱερά Καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου ἀπό τόν Γέροντα αὐτῆς ὁσιολογιώτατο μοναχό Πατάπιο καί τούς παρευρισκομένους πανηγυριστές καί διακονητές, πατέρες καί λαϊκούς ἀδελφούς.

Κατά τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου ἐτελέσθη ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων καί τοῦ ὁσίου Ἀκακίου στό περικαλλές παρεκκλήσι τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (ἀνέγερση τό 1747 καί ἱστόρηση τό 1759) καί ἀκολούθησε πανηγυρική Τράπεζα μέ ἰχθύας, πού προσέφερε φιλαδέλφως ἡ ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου.

Κατά τόν Βαθύ Ὄρθρο καί τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία πού ἀκολούθησαν τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς 30 Ἀπριλίου, ἔψαλλαν ὁ πρωτοπρεσβύτερος τῆς Μητροπόλεως Σταυρουπόλεως καί Νεαπόλεως π. Λάζαρος Καρανδρέας, Βατοπαιδινοί καί Καυσοκαλυβίτες πατέρες. Μετά τό καθιερωμένο κέρασμα στό Συνοδικό παρατέθηκε πλούσια πανηγυρική Τράπεζα ὅπου παρακάθησαν περί τούς πεντήκοντα πέντε πανηγυριστές. Κατά τήν Τράπεζα, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν Γέροντα τῆς Καλύβης π. Πατάπιο γιά τήν πρόσκληση καί τή δυνατότητα πού τοῦ ἔδωσε νά τιμήσει τόν ἱδρυτή τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων ἀλλά καί ἐκ τῶν ἐπιφανεστέρων ὁσίων τοῦ Ἁγιορειτικοῦ Παναγίου καί μίλησε γιά τήν ἀνάγκη πού ἔχουμε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νά μιμηθοῦμε, κατά τό δυνατόν, τίς θεοειδεῖς ἀρετές τοῦ ἁγίου Ἀκακίου ὡς λύση στά ἀδιέξοδα τῆς σημερινῆς κοινωνίας. Ζήτησε δέ ἀπό τούς συνδαιτημόνες πατέρες καί ἀδελφούς νά εὔχονται ὑπέρ αὐτοῦ ὅπως συνεχίζει νά διακονεῖ ἀξίως τήν μεγαλωσύνη τοῦ Θεοῦ στήν δύσκολη αὐτή ἐπαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, πού σέ παλαιότερες ἐποχές καί γιά αἰῶνες ὁ Ἑλληνισμός καί ἡ Ὀρθοδοξία μεγαλουργοῦσε. Μετά τήν Τράπεζα ἐψάλλη ὑπό τῶν πατέρων τό Πολυχρόνιο τοῦ Σεβασμιωτάτου ὅπως τοῦ παρέχει ὁ Θεός ὑγεία καί ὁ ἅγιος Ἀκάκιος τήν εὐχή του, πρός συνέχισιν τοῦ ἀρχιερατικοῦ καί ποιμαντικοῦ ἔργου του.

Οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις τῆς Πανηγύρεως συνεχίστηκαν τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων, μέ τόν μεθέορτο πανηγυρικό Ἑσπερινό, τόν Μνημόσυνο τῶν Κτητόρων τῆς Καλύβης ἀλλά καί τήν ἱερά Παράκληση στό Σπήλαιο τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου. Ἡ Παράκληση συνοδεύτηκε ἀπό τήν καθιερωμένη λιτανεία κατά τήν ὁποία ἅπαντες οἱ συμμετέχοντες ἔφεραν μεθ᾿ ἑαυτῶν ἱερά λείψανα καί ἱερές εἰκόνες. Ἀκολούθησε Τράπεζα.

Οἱ ἐκδηλώσεις τῆς Πανηγύρεως ὁλοκληρώθηκαν τήν ἑπομένη ἡμέρα, Δευτέρα 1 Μαΐου, κατά τήν ὁποία, σύμφωνα μέ τήν ἐπιθυμία τοῦ ἰδίου τοῦ μητροπολίτου Ἀμφιλοχίου, ὁ Σεβασμιώτατος ἐλειτούργησε μόνος του στό παρεκκλήσι τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς πανηγυρίζουσας ἱερᾶς Καλύβης. Κατά τήν ἀποχώρηση τοῦ ἁγίου Ἀδριανουπόλεως ὁ Γέροντας τῆς Καλύβης π. Πατάπιος, ἐμφανῶς συγκινημένος γιά τήν λαμπρότητα τῆς Πανηγύρεως ἀλλά καί συντονιζόμενος μέ τήν χαρά τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τῶν πανηγυριστῶν πατέρων καί ἀδελφῶν γιά τή συμμετοχή τους σέ αὐτήν, εὐχαρίστησε ἅπαντας γιά τήν ἀγάπη καί τή διακονία τους καί εὐχήθηκε ὑγεία, καί τίς διηνεκεῖς πρεσβεῖες τοῦ ὁσίου Ἀκακίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου σέ αὐτούς καί τίς οἰκογένειές τους.

Οἱ φωτογραφίας πού συνοδεύουν τό παρόν κείμενο προέρχονται ἀπό τήν Πανήγυρη αὐτή (29 Ἀπριλίου - 1 Μαΐου 2023) καί παρατίθενται κατά τή χρονική διαδοχή τῶν γεγονότων.