Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021

Θυρανοίξια παρεκκλησίου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στή Σκήτη Ἁγίας Τριάδος τῶν Καυσοκαλυβίων

  


Μέ κατάνυξη καί εὐλάβεια ἐτελέσθησαν τά Θυρανοίξια τοῦ προσφάτως ἀνακαινισμένου παρεκκλησίου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στήν Ἱερά Σκήτη Ἁγίας Τριάδος τῶν Καυσοκαλυβίων. Τό παρεκκλήσιο εἶναι πλησιόχωρο στόν προαύλειο χῶρο τοῦ Κυριακοῦ τῆς Σκήτης καί ἐπί πολλά ἔτη παρέμενε ἀλειτούργητο, ἐνῶ ἔχρηζε σημαντικῶν ἐπισκευῶν καί ἀνακαινιστικῶν ἐργασιῶν λόγω τῶν ἐκτεταμένων φθορῶν.

Πρόσφατα, μέ πρωτοβουλία καί μέριμνα τοῦ Δικαίου τῆς Σκήτης Γέροντος Παταπίου Καυσοκαλυβίτου ἀλλά καί μέ τά ἀφιερώματα εὐλαβῶν χριστιανῶν, τό περικαλλές παρεκκλήσιο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀνακαινίστηκε ἐκ βάθρων καί διακοσμήθηκε μέ ὅλα τά ἀπαραίτητα.

Τά Θυρανοίξια τοῦ ἀνακαινισμένου παρεκκλησίου ἐτελέσθησαν ἀπό τόν σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δράμας κο Παῦλο στίς 16 Ὀκτωβρίου 2021, στό πλαίσιο τῆς προσκυνηματικῆς παρουσίας του στή Σκήτη Καυσοκαλυβίων.

Τό ἀνακαινισμένο παρεκκλήσι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐκτός ἀπό ἕνα νέο κόσμημα τῆς Σκήτης ἤδη συμβάλει συμπληρωματικά στήν κάλυψη τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν τῶν πατέρων καί τῶν προσκυνητῶν τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων πρός δόξαν Θεοῦ.

Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021

Θυρανοίξια παρεκκλησίου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στή Σκήτη Καυσοκαλυβίων

    

Μέ κατάνυξη καί εὐλάβεια ἐτελέσθησαν τά Θυρανοίξια τοῦ προσφάτως ἀνακαινισμένου παρεκκλησίου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στήν Ἱερά Σκήτη Ἁγίας Τριάδος τῶν Καυσοκαλυβίων. Τό παρεκκλήσιο τῆς ὁμώνυμης ἔρημης καί ἐρειπωμένης ὁμώνυμης Καλύβης εἶναι πλησιόχωρο στόν προαύλειο χῶρο τοῦ Κυριακοῦ τῆς Σκήτης καί ἐπί πολλά ἔτη παρέμενε ἀλειτούργητο, ἐνῶ ἔχρηζε σημαντικῶν ἐπισκευῶν καί ἀνακαινιστικῶν ἐργασιῶν λόγω τῶν ἐκτεταμένων φθορῶν.

Πρόσφατα (Ἰούνιος- Σεπτέμβριος 2021), μέ πρωτοβουλία καί μέριμνα τοῦ Δικαίου τῆς Σκήτης Γέροντος Παταπίου Καυσοκαλυβίτου, ἔγκριση τῆς κυρίαρχης μονῆς Μεγίστης Λαύρας καί τῆς Γεροντικῆς Συνάξεως τῆς Σκήτης ἀλλά καί μέ τά ἀφιερώματα εὐλαβῶν χριστιανῶν, τό περικαλλές παρεκκλήσιο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀνακαινίστηκε ἐκ βάθρων καί διακοσμήθηκε μέ ὅλα τά ἀπαραίτητα.


Τά Θυρανοίξια τοῦ ἀνακαινισμένου παρεκκλησίου ἐτελέσθησαν ἀπό τόν σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δράμας κο Παῦλο. Στό πλαίσιο τῆς Ἀκολουθίας τῶν Θυρανοιξίων τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὁ Σεβασμιώτατος, ἐπιπροσθέτως, ἐγκαινίασε καί ἁγίασε τήν νέα ἀνατολική Πύλη εἰσόδου τοῦ Κυριακοῦ τῆς Σκήτης, πού ἀνηγέρθη προσφάτως καί ἤδη κοσμεῖ τόν ἱερό αὐτόν χῶρο.

Ὁ Σεβασμιώτατος βρέθηκε στήν Ἱερά Σκήτη Ἁγίας Τριάδος τό διήμερο 16-17 Ὀκτωβρίου, στό πλαίσιο τῆς προσκυνηματικῆς παρουσίας του στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Προσκεκλημένος τῆς Σκήτης χοροστάτησε καί λειτούργησε κατά τήν Πανηγυρική Ἀγρυπνία τῆς Συνάξεως τῶν Καυσοκαλυβιτῶν Ἁγίων, πού τελέστηκε στό Κυριακό τῆς Ἁγίας Τριάδος. Κατά τήν ὑποδοχή του μάλιστα ἀπό τόν Δικαῖο τῆς Σκήτης, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε χαρακτηριστικά καί εὔστοχα πώς, ἐάν ὁλόκληρο τό Ἅγιον Ὄρος θά μποροῦσε νά θεωρηθεῖ - καί ὄντως εἶναι- ἕνας ναός τοῦ Ὑψίστου, καί ἡ ἀθωνική Ἔρημος ὡς τό Ἱερό Βῆμα, τά Καυσοκαλύβια εἶναι ἡ κόγχη τῆς Ἁγίας Τραπέζης τοῦ ναοῦ αὐτοῦ.

Τό ἀνακαινισμένο παρεκκλήσι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐκτός ἀπό ἕνα νέο κόσμημα τῆς Σκήτης, μέ τίς δυνατότητες πού προσφέρει, ὡς πλησιόχωρο τοῦ Κυριακοῦ, ἤδη συμβάλει συμπληρωματικά στήν κάλυψη τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν τῶν πατέρων καί τῶν προσκυνητῶν τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων πρός δόξαν Θεοῦ.
 

Πηγή: Ρομφαία

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

Ἡ συμβολή τῶν Ἁγιορειτῶν Νεομαρτύρων στόν ἀγῶνα τοῦ 1821 γιά τήν ἑλληνική ἀνεξαρτησία

  μοναχός Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης           


 
Mαγνητοσκοπημένη εἰσήγηση τοῦ Δικαίου τῆς Ἱ. Σκήτης Ἁγίας Τριάδος, γέροντος Παταπίου Καυσοκαλυβίτου, στό Γ΄Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο ὑπό τό  γενικό θέμα «Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στούς ἀγῶνες τῶν Ἑλλήνων γιά τήν ἐλευθερία τους ἀπό τόν τουρκικό ζυγό», 12-13 Νοεμβρίου 2021, πού διοργανώθηκε διαδικτυακά μέ ἀφορμή τήν ἐπέτειο 200 χρόνων ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821.

Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1821 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

 


πως εἶναι γνωστό, τό τρέχον σωτήριον ἔτος 2021εἶναι ἐπετειακό καθώς ἔχει ἀφιερωθεῖ στόν ἑορτασμό 200 ἐτῶν ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821, τιμώντας τούς ἥρωες πού ἀγωνίσθηκαν γιά νά εἴμαστε ἐμεῖς σήμερα ἐλεύθεροι. Ταυτόχρονα τιμοῦμε καί τούς ἥρωες ἐκείνους τῆς πίστεως, πού ἔχυσαν τό αἵμα τους, πρίν τόν ἀπελευθερωτικό ἀγῶνα τῆς Ἀνεξαρτησίας, γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία, καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία. Καί ἀναφέρομαι στούς ἁγίους Νεομάρτυρες, πού μαρτύρησαν ἀπό τήν πτώση τῆς Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τήν ἀπελευθέρωση τοῦ μεγαλύτερου τμήματος τῆς ἑλληνικῆς πατρίδας. 

Ὡς συμβολή στόν ἐπετειακό αὐτό ἑορτασμό ἄς θεωρηθεῖ ἡ σημερινή μας εἰσήγηση, κατά τήν ὁποία θά γίνει ἀναφορά στή συμβολή τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων, καί εἰδικότερα στή συμβολή τῶν Ἁγιορειτῶν ὁσιομαρτύρων στόν ἀγῶνα τοῦ 1821 γιά τήν ἑλληνική ἀνεξαρτησία. 

Καί στό σημεῖο αὐτό θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Πανελλήνιας Ἑνώσεως Θεολόγων καί τόν ἀξιότιμο πρόεδρο αὐτῆς καθηγητή κο Ρεράκη γιά τήν τιμητική γιά μένα πρόσκληση νά συμμετάσχω στό πολύ ἐπιτυχημένο αὐτό Συνέδριο, ἔστω καί διαδικτυακά, ἀφοῦ οἱ δυσχερεῖς συνθῆκες τῆς συνεχιζόμενης πανδημίας δέν ἐπιτρέπουν στούς εἰσηγητές νά συμμετέχουμε διά ζώσης στό πνευματικό αὐτό συμπόσιο...

[...] Τό Ἅγιον Ὄρος ἔχει τή μερίδα του στήν ἱστορία τῶν Νεομαρτύρων καί γενικά στήν ἀνάδειξη νεοφανῶν Μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας, μιά πού ὁ Ἀθωνικός Μοναχισμός ἀνέδειξε καί αὐτόν τόν τύπο τοῦ ἁγίου καί δέν ὑστέρησε καί στήν ὑπέρ τῆς πίστεως προσφορά αἵματος, ἀποτέλεσμα τῆς γνήσιας ἀσκητικῆς καί μαρτυρικῆς παράδοσης τῆς Ἐκκλησίας, τήν ὁποία ἀγωνίζεται νά ἀκολουθεῖ.

 Πολύ νωρίς, μέ τήν κατάλυση τοῦ Βυζαντίου, παρουσιάστηκαν ἁγιορεῖτες νεομάρτυρες, οἱ ὁποῖοι ἀπό μόνοι τους θά μποροῦσαν νά ἀποτελέσουν μία ξεχωριστή κατηγορία, ἀφοῦ αὐτοί, ἐρχόμενοι στόν «κόσμο» γιά νά ὑποστοῦν τό μαρτύριο τοῦ αἵματος, εἶχαν πρῶτα δοκιμασθεῖ στόν χῶρο τοῦ «μαρτυρίου τῆς συνειδήσεως» καί τῆς προαιρέσεως, τοῦ μαρτυρίου τῶν δακρύων τῆς μετανοίας, πού ἀποτελεῖ ἡ ἐνσυνείδητη καί μαρτυρικῶς δοθεῖσα στόν Χριστό μοναχική ζωή. 

Οἱ ὁσιομάρτυρες συνδυάζουν καί τά δύο. Τό μαρτύριο τοῦ αἵματός τους εἶναι ἡ φυσική κατάληξη τοῦ ἐσωτερικοῦ μαρτυρίου τῆς ὀρθῆς βίωσης τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Ἐπιπροσθέτως, τόσο ἡ γεωγραφική προέλευση ὅσο καί οἱ συνθῆκες ὑπό τίς ὁποῖες προετοιμάσθηκαν καί προσῆλθαν στό μαρτύριο, ἀποτελοῦν περίπτωση ἡ ὁποία κατατάσσει τούς ἁγιορεῖτες νεομάρτυρες σέ μία ἰδιαίτερη κατηγορία...

 Ἀποσπάσματα ἀπό τήν εἰσήγηση 

τοῦ Δικαίου τῆς Ἱ. Σκήτης Ἁγίας Τριάδος,

 γέροντος Παταπίου Καυσοκαλυβίτου, 

στό Γ΄Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο :

 «Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στούς ἀγῶνες τῶν Ἑλλήνων γιά τήν ἐλευθερία τους ἀπό τόν τουρκικό ζυγό», 12-13 Νοεμβρίου 2021, πού διοργανώθηκε διαδικτυακά μέ ἀφορμή τήν ἐπέτειο 200 χρόνων ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821.Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ, ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ Ι. ΣΚΗΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 
ΣΤΟ 3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

Ἡ συμβολή τῶν Ἁγιορειτῶν Νεομαρτύρων στόν ἀγῶνα τοῦ 1821 γιά τήν ἑλληνική ἀνεξαρτησία

                               Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021, 4.50 μμ

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ π. ΠΑΤΑΠΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:     Live.petheol.gr

Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ε.Θ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

 

«Η συμβολή της Εκκλησίας στους αγώνες των Ελλήνων για την Ελευθερία τους από τον Τουρκικό ζυγό»

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων διοργανώνει το Γ΄ Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο με θέμα «Η συμβολή της Εκκλησίας στους αγώνες των Ελλήνων για την Ελευθερία τους από τον Τουρκικό ζυγό», την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το συνέδριο διαδικτυακά στην ηλεκτρονική διεύθυνση Synedrio.petheol.gr

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ, ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ Ι. ΣΚΗΤΗΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ

ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 16.50 μμ. 

ΜΕ ΘΕΜΑ: 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1821 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΤετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021

Εορτή της Συνάξεως των Καυσοκαλυβιτών Αγίων

  Ἄρθρο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου πού δημοσιεύτηκε στήν ἐφημερίδα Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια, τήν Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021


Για λήψη του άρθρου, πατήστε ΕΔΩ