Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015

ΗΧΗΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΜΠΑΝΟΚΡΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΣΚΗΤΗΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ

Το Καθολικό της Σκήτης, που καλείται Κυριακό, χτίστηκε το 1745 και τοιχογραφήθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα.