Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

 
Μαζεύοντας μέσα ἀπ᾿ τό χιόνι ξύλα γιά τή σόμπα τοῦ καθολικοῦ τοῦ Μοναστηριοῦ. 
«Ζεσταίνεται ἀπό τήν ἀγάπη τῶν ἄλλων πού θά ζεστάνει».

Φωτογραφία: https://asceticexperience.com

Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2020

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Ὁ Χριστός μας εἶναι ὅλος συγγνώμη καί ἄφεση ἁμαρτιῶν. 
 
Ὅπως θέλουμε νά μᾶς ἀγαπᾶ ὁ Θεός, νά μᾶς συγχωρεῖ, νά παραβλέπει τά σφάλματά μας, νά μᾶς παρακολουθεῖ, νά μᾶς προστατεύει ἡ πρόνοιά Του, ἔτσι κι ἐμεῖς νά προσφέρουμε αὐτά τά ἴδια στόν ἀδελφό μας.
Ἡ συγγνώμη δέν ἔχει κόπο, δέν ἔχει δυσκολία. Τί χρειάζεται; Χρειάζεται ταπείνωση.
Δίνοντας τήν συγγνώμη στόν ἄλλο, θά πάρουμε τήν συγχώρηση τῶν ἀναρίθμητων ἁμαρτημάτων μας καί θά ἔχουμε ὅλο τό δικαίωμα νά ποῦμε στόν Θεό: «Κύριε, ὅ,τι μοῦ ἔκαναν οἱ ἄνθρωποι τούς συγχώρησα, τούς ἔδωσα ὁλόκαρδα τήν συγγνώμη μου καί τήν ἀγάπη μου κατά τό Εὐαγγέλιό Σου, κατά τόν Λόγο Σου. Τώρα ζητῶ κι ἐγώ νά ἐκφράσεις τήν ἀγάπη Σου ἐπάνω μου καί νά συγχωρήσεις τά δικά μου ἁμαρτήματα.
 
προηγούμενος Ἐφραίμ Φιλοθεΐτης (Ἀριζόνας) (+ 2019)

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓ. ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΗ
Φωτογραφικά στιγμιότυπα ἀπό τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία πού τελέστηκε στό παρεκκλήσιο τῆς ἔρημης Καλύβης Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη τῆς Σκήτης Ἁγίας Τριάδος τῶν Καυσοκαλυβίων, στίς 14/27 Ἰανουαρίου 2020, τήν ἑπομένη τῆς μνήμης τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη
 (βλ. τήν προηγούμενη ἀνάρτηση τοῦ ἱστολογίου μας, τῆς 27ης Ἰανουαρίου 2020). Προηγοῦνται φωτογραφίες ἀπό ἐξωτερικές ἀπόψεις τοῦ παρεκκλησίου
 καί τοῦ περιβάλλοντος χώρου.Παρατίθενται ἐπίσης καί φωτοενθύμια ἀπό τήν κοπή τῆς βασιλόπιτας τῆς Καλύβης Ἁγίου Ἀκακίου, στο κέρασμα πού προσφέρθηκε στούς πανηγυριστές πατέρες καί προσκυνητές, καί τό ὁποῖο ἀκολούθησε τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία τοῦ ἁγίου Μαξίμου. Νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ Καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου ἔχει ἀπό ἐτῶν τήν μέριμνα ὄχι μόνο γιά τή συντήρηση καί ἀνακαίνιση τοῦ παρεκκλησίου ἀλλά καί γιά τήν ὀργάνωση τῆς πανηγύρεώς του.

  Τό ἱστολόγιό μας εὔχεται σέ ὅλους τούς φιλαγίους καί φιλοαθωνίτες ἀναγνῶστες του ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ καί ὁ ὅσιος Μάξιμος νά εἶναι βοήθειά τους!
Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΗ ΣΤΑ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΑ.


Μέ κατάνυξη, μέ ὁλονύκτιο πανηγυρική ἀγρυπνία ἀλλά καί μεθεόρτιο Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Σκήτη Ἁγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων τιμήθηκε ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη (13 Ἰανουαρίου, μέ τό ἀθωνικό ἡμερολόγιο). 
   Τόσο στό Κυριακό τῆς πανηγυρίζουσας Σκήτης ὅσο καί στό ἀνακαινισμένο παρεκκλήσι τῆς ἔρημης καλύβης τοῦ Ἁγίου Μαξίμου (τήν ἑπόμενη ἡμέρα, στίς 14 Ἰανουαρίου), οἱ Καυσοκαλυβίτες πατέρες συνεόρτασαν μέ ἄλλους Ἁγιορεῖτες πατέρες καί προσκυνητές τῆς Σκήτης τήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τοῦ ὁσίου Μαξίμου, τοῦ πρώτου οἰκιστοῦ τῶν Καυσοκαλυβίων καί ἑνός ἀπό τούς μεγαλύτερους Ἁγιορεῖτες Ἁγίους πού ἤκμασε κατά τόν 14ο αἰώνα καί θεωρεῖται ἀπό τίς διαπρεπέστερες ἁγιορειτικές ἀσκητικές μορφές σέ ὅλους τούς αἰῶνες.


ΤΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΗΣ ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓ. ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΗ ΣΤΑ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΑ. ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
''Στή συνέχεια παραθέτουμε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τόν Βίο τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη, πού συνέγραψε ὁ Ἁγιορείτης ἅγιος Μακάριος Μακρῆς ὁ Βατοπαιδινός (14ος αἰώνας). Τό ἀπόσπασμα ἀναφέρεται στό περιστατικό κατά τό ὁποῖο ὁ ὅσιος Μάξιμος ἀνέβηκε στήν κορυφή τοῦ Ἄθω.


 «... Ἦταν τότε ἡ ἕβδομη Κυριακή ἀπό τοῦ Πάσχα. Φτάνοντας λοιπόν ἐκεῖ ἐπιδίδεται σέ τριήμερη νηστεία καί προσευχή, ἐκδημώντας ἀπ’ ὅλα τά γήϊνα καί ἐνούμενος μ’ ὅσα ὑπερβαίνουν τόν νοῦ καί τίς φυσικές αἰσθήσεις. Εὑρισκόμενος ἐν ἐγρηγόρσει ἀξιώνεται νά δεῖ τή Θεομήτορα, βρεφοκρατοῦσα, καί ἀπαστράπτουσα μέσα σέ θεϊκό φῶς, συνοδευόμενη ἀπό πλῆθος ἀγγελικῶν δυνάμεων. Χωρίς δισταγμό τήν προσκύνησε πέφτοντας στή γῆ -ἐπειδή γνώριζε νά διακρίνει μέ ποιούς ἔπρεπε νά συνταχθεῖ- ψάλλοντας τό «Ἄξιον ἐστίν», πληρούμενος θεῖας ἐμπνεύσεως καί εὐγνωμονώντας γιά τήν τόσο παράδοξη καί ὑπερφυῆ παρουσία.

Κάποτε διαλύθηκε ἡ ὀπτασία καί ἀνέβηκε στόν οὐρανό μέ ἀγγελικούς ὕμνους ὁ ἔμψυχος καί λογικός οὐρανός, ἡ Θεοτόκος. Ὁ δέ θεῖος Μάξιμος ἔμεινε ἐπί πολύ μέ τήν καρδιά του γεμάτη ἀγαλλίαση, ὀσφραινόμενος μιάν ἄρρητη εὐωδία πού ἀναδύονταν ἀπό κεῖ ὅπου ἀντίκρυσε τή θεία ὀπτασία. Δέν ἐπιθυμοῦσε καθόλου νά ἐγκαταλείψει τόν τόπο ἐκεῖνο, αἰχμαλωτισμένος ἀπό τή θεία ἡδονή.

  Ἀφοῦ παρέμεινε ἀκόμη τρεῖς μέρες στήν κορυφή καί αἰσθανόμενος ὅτι ὑποχώρησε κάπως ἡ Θεία Χάρη, κατεβαίνει λίγο χαμηλότερα στόν ναό τῆς Θεοτόκου. Ἐκεῖ διαμένοντας γιά λίγες μέρες καί συχνά ἀνεβαίνοντας στήν κορυφή γιά νά προσκυνήσει τόν τόπο ὅπου ἀξιώθηκε τῆς θείας ὀπτασίας, θερμά ζητοῦσε νά τήν ξαναδεῖ…».


Ἀπόδοση στή νεοελληνική ἀπό τόν ἱεροδιάκονο Ἀρσένιο Παρακλητιανό.