Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2016

Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2016

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Στό τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ. Ἀποχρώσεις στά νερά πού βρέχουν τό Ἅγιον Ὄρος
Φωτογραφία: Πατάπιος μοναχός

ΜΟΝΑΧΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ: ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΚΑΙ ΕΝΟΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 Μελαγχολικά Καυσοκαλύβια. Φωτογραφία Παταπίου μοναχοῦ





Μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσιάτου, «Μελαγχολικαί ἐνοράσεις διά τήν Ἑλλάδα», Θεοδρομία ἔτος ΙΖ΄, τχ. 3, Ἰούλ.-Σεπτ. 2015, σ. 408-411.
Τό προφητικό καί ἐπίκαιρο αὐτό κείμενο τοῦ ἀείμνηστου γέροντος Θεοκλήτου (+ 2006), τοῦ ἐπιφανέστερου Ἁγιορείτου λογίου τοῦ β΄ μισοῦ τοῦ 20οῦ αἰώνα, πρωτοδημοσιεύθηκε στίς 23 Νοεμβρίου 2001 στήν ἐφημερίδα Ὀρθόδοξος Τύπος