Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ ΣΤΑ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΑ
 Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης, Αγιογραφείο Καλύβης Αγίου Ακακίου 2013
Ὁ πρῶτος ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, στή Σκήτη Καυσοκαλυβίων, τόν τόπο ὅπου ἀσκήθηκε ὁ ἅγιος.
Μέ κατάνυξη καί αἰσθήματα εὐλαβείας καί χαρᾶς ἑορτάσθηκε στίς 2 Δεκεμβρίου (μέ τό ἁγιορείτικο ἡμερολόγιο), γιά πρώτη φορά, ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου (1906-1991), στή σκήτη Ἁγίας Τριάδος τῶν Καυσοκαλυβίων τῆς Μεγίστης Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τόν τόπο τῆς ἀσκήσεως ἀλλά καί τῆς ὁσιακῆς κοιμήσεως τοῦ Ἁγίου. Τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν
Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου

Ἀπολυτίκιον
Τόν συνάναρχον λόγον. Ἦχος πλ. α΄.

χνηλάτης τῶν πάλαι πατέρων γέγονας,
Ἁγιωνύμου τοῦ Ὄρους ἀσκήσας Σκήτῃ σεπτῇ,
Τριάδος τῆς Ζωαρχικῆς, τῶν Καυσοκαλυβίων,
ἄβυσσος θείων δωρεῶν,
λυτήρ δεινῶν ἀσθενειῶν,
ἐδείχθης ὦ θεοφόρε.
Πορφύριε οἰκουμένης,
πάσης, ποιμήν ἡμῶν καί στήριγμα.

Κοντάκιον
Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ. Ἦχος πλ. δ΄.

γίων Πάντων ὁ χορός νῦν εὐφραινέσθωσαν
καί ὀρθοδόξων τά πληρώματα χαιρέτωσαν,
ὅτι ἄρτι τῇ Ἐκκλησίᾳ,
λαμπρός ἀστήρ ἐφάνη.
Τριάδος τῆς Ἁγίας Σκήτης σεπτῆς,
τῶν Καυσοκαλυβίων κόσμος φανείς.
Διό κράζομεν, χαίροις πάτερ Πορφύριε.

Μεγαλυνάριον

Χαῖρε καί εὐφραίνου Σκήτη λαμπρά,
Καυσοκαλυβίων, ἐν σοί ηὔγασεν ἀληθῶς,
 ἄστρον καταυγάσαν, τήν οἰκουμένην πάσαν,
καί  πάντας ἀφυπνίζων,
 πρός βίον κρείττονα.
Οἱ φωτογραφίες εἶναι ἀπό τήν ἱστορική αὐτή ἡμέρα τοῦ πρώτου ἑορτασμοῦ τοῦ ἁγίου Πορφυρίου κατά τή Θεία Λειτουργία στό Κυριακό τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων.

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2013

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, εύχεται σε όλους και όλες ολόψυχα:

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

με υγεία, αγάπη, ειρήνη
 
Εικόνα της Γέννησης στη Μονή Καρακάλλου.
 18ος αιώνας

 Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε. Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε, ᾌσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί, ὅτι δεδόξασται

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013

Ἀθωνικό ὁδοιπορικό στήν Δημοκρατία τῆς Μολδαβίας - Κισνόβ 2

Ἀθωνικό ὁδοιπορικό στήν Δημοκρατία τῆς Μολδαβίας - ΚισνόβΣτό Κισνόβ (Κισινάου), πρωτεύουσα τῆς Μολδαβίας.

 Κισνόβ. Παράδοση καί σύγχρονη ζωή.


 Κισνόβ. Ναός τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.

 Κισνόβ. Ναός τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.

 Κισνόβ. Ναός τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Ἀντίγραφο τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας Τριχεροῦσας τῆς μονῆς Χιλανδαρίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Παλαιά φωτογραφία τοῦ ἑλληνικοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγ. Παντελεήμονος στό Κισνόβ τῆς Μολδαβίας.