Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017

ΤΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
«Εὐαγγελική Σάλπιγξ. Συντεθεῖσα παρά τοῦ σοφωτάτου κυρίου Μακαρίου τοῦ ποτε χρηματίσαντος τῆς ἐν Πάτμῳ Σχολῆς διδασκάλου. Τύποις καί αὖθις ἐκδοθεῖσα διά σπουδῆς καί δαπάνης τοῦ τιμιωτάτου καί χρησιμωτάτου κυρίου Κωνστῆ Ἀβράμη. Ἐν Λειψίᾳ τῆς Σαξωνίας 1765».
Στίς σελίδες 327-332 τῆς πρώτης αὐτῆς ἔκδοσης βρίσκουμε καί τό ἔργο «Λόγος εἰς τόν Νέον ὁσιομάρτυρα Παχώμιον». Πρόκειται γιά τόν Ἁγιορείτη νεομάρτυρα Παχώμιο, τόν ὑποτακτικό τοῦ ὁσίου Ἀκακίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, πού μαρτύρησε στό Οὐσάκι (Φιλαδέλφεια) τῆς Μ. Ἀσίας στίς 7 Μαΐου 1730. Τό ἱερό λείψανο τοῦ ἁγίου Παχωμίου φυλάσσεται στό καθολικό τῆς Μονῆς Ἁγ. Θεολόγου Πάτμου, καί αὐτός εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ο ὅσιος Μακάριος ὁ Καλογερᾶς τοῦ ἀφιέρωσε αὐτόν τόν Ἐγκωμιαστικό Λόγο.

Κυριακή 27 Αυγούστου 2017

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ


«Εἶναι ἀναρίθμητα τά θαύματα τῆς Παναγίας, τῆς Παρθένου, τῆς Φοβερᾶς Προστασίας τοῦ Ὄρους, τῆς Πορταϊτίσσης, τῆς Γλυκοφιλούσης, τῆς Ὁδηγητρίας, τῆς Γοργοϋπηκόου, τῆς Ἐσφαγμένης, τῆς Κουκουζέλισσας. Τῆς χάριτος τῆς φανερᾶς καί ἀγνώστου τῆς Παναγίας.
 Παρ ὅλες τίς ἀδυναμίες μας, παρ ὅλες τίς ἐπιθέσεις διά τῶν αἰώνων, τῶν πειρατῶν, τῶν κουρσάρων, τῶν κατακτητῶν, τῶν δαιμόνων, τῶν ποικίλων πειρασμῶν, τό Ὄρος μένει ἅγιο καί ἱερό, μοναχικόν καταγώγιον, ἰδιαίτατον ἐνδιαίτημα τῆς Παρθένου. Καί εἶναι σ αὐτό κατά τήν ἀψευδή ὑπόσχεσί της ἡ Θεοτόκος ἄμαχος σύμμαχος, τῶν πρακτέων ὑφηγητής, τῶν μή πρακτέων ἑρμηνευτής, τροφεύς, κηδεμών καί ἰατρός.
Καί ἐφ ὅσον τόσες φορές κάθε μέρα, τώρα καί χίλια χρόνια, ἔμεινε ἡ Κυρία Θεοτόκος πιστή στήν ὑπόσχεσή της, εἴμαστε βέβαιοι ὅτι αὐτή ἡ ὄντως φιλόστοργος μητέρα θά μᾶς συμπαρασταθεῖ καί τήν ὥρα τή φοβερά τῆς δίκης καί θά γίνη πρέσβυς πρός τόν Υἱόν της, ὅπως μᾶς ὑποσχέθηκε, ὅταν Ἐκεῖνος ἔλθη κρῖναι ζώντας καί νεκρούς».

                                                                 προηγούμενος Βασίλειος Ἰβηρίτης

Τρίτη 22 Αυγούστου 2017

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 


Ἡ τέχνη τοῦ κωδικογράφου.
Τό ἀποκρυπτογραφημένο (μέ τό δεκαδικό ἀριθμητικό σύστημα γραφῆς) ὄνομα τοῦ γραφέα Αὐξεντίου σέ χειρόγραφο τοῦ ἔτους 1810 τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων.