Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΥΧΕΣ

 Στό τέλος τοῦ Καλοκαιριοῦ 

τό ἱστολόγιό μας

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

 σᾶς εὔχεται

   Καλό ΦθινόπωροΣάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020