Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022

ΤΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Μοναχοῦ Σωφρονίου Ἁγιοπαυλίτου
 Θησαυροί τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Ἀθῆναι 1959

 

Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022