Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ«Ὁ κάθε ἄνθρωπος πρέπει νά βρεῖ καί νά ἁγιάσει τήν κλίση του.
 Ὁ προκομμένος ἄνθρωπος, ὅπου καί νά βρεθεῖ, εἴτε στόν γάμο, εἴτε στόν μοναχισμό, θά εἶναι ἐπιτυχημένος».

«Πρέπει νά μπεῖ μέσα μας ὁ πόνος γιά τήν σύγχρονη κατάσταση γιά νά μπορέσουμε νά κάνουμε καρδιακή προσευχή».

Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης