Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΑΝΔΡΕΑ

Ἁγιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη


Ἀντωνίου μοναχοῦ Νεασκητιώτου, Κανόνες Παρακλητικοί καί Χαιρετισμοί στόν Ἀπόστολο Ἀνδρέα

Δημοσίευση στό βιβλίο:
 Κανόνες Παρακλητικοί καί Χαιρετισμοί Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Πάτραι 1925


 

Τά ὑμνογραφήματα αὐτά εἶναι ποιήματα τοῦ μοναχοῦ Ἀντωνίου Νεασκητιώτου, πού ἀσκήθηκε στήν καλύβη τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα τῆς Νέας Σκήτης.
Περί αὐτοῦ βλ. Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου, «Ἡ πανηγυρική Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Μακαρίων καί οἱ Ἁγιορεῖτες ὑμνογράφοι Χριστοφόρος Προδρομίτης καί Ἀντώνιος Νεασκητιώτης», Ἐκλησσιαστικός Φάρος τ. ΟΔ', Ἀλεξάνδρεια 2003, σ. 9-39. Το Βιβλίο μπορείτε να το δείτε εδώ


Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017

ΤΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ. ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου: 

ΤΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ.
ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Παταπίου Καυσοκαλυβίτου, μοναχοῦ, «Τά εἰκονογραφικά ἐργαστήρια τῶν Καυσοκαλυβίων. Μία πρώτη παρουσίαση», Γρηγόριος Παλαμᾶς 839 (2011) 195-206