Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ«Βιβλίον καλούμενον Θηκαρᾶς. Περιέχον ὕμνους τε καί εὐχάς εἰς δόξαν τῆς Ὑπερυμνήτου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος... 
Νεωστί μετατυπωθέν, δαπάνη τοῦ ἐν τῷ ἁγίῳ Ὄρει τοῦ Ἄθωνος Ἱεροῦ Κοινοβίου τοῦ Ρούσικου... Ἐν Ἰασίῳ 1814».

Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014

Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΣΚΗΤΙΣΜΟΣ....
«Ὁ ὀρθόδοξος ἀσκητισμός δέν εἶναι μόνο γιά τά μοναστήρια ἀλλά καί γιά τόν κόσμο. Εἶναι μεγάλη εὐλογία ἡ προσευχή μέσα στό ναό, οἱ μακρές ἀκολουθίες καί ἡ δοξολογία τοῦ Θεοῦ ἐν πνεύματι ἀγάπης. Νά ξέρατε πόσες ψυχές βασανίζονται ἀπό τά πάθη καί πόσο ἀνακουφίζονται κοντά στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ!».
                                
 Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης


Ἀπό τό βιβλίο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου, Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης. Ἡ ἁγιότητα στόν 21ο αἰώνα, ἔκδ. Ἱ. Καλύβης Ἁγίου Ἀκακίου, Ἅγιον Ὄρος 2014.

Σάββατο 8 Μαρτίου 2014

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Παραπλέοντας τόν Ἀνατολικό Ἄθωνα.
 Φωτογραφία Παταπίου μοναχοῦ


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
 Τό καθολικό τῆς Μεγίστης Λαύρας. Λεπτομέρεια σύγχρονης φορητῆς εἰκόνας τοῦ ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου. Ἔργο χιλανδαρινοῦ κελίου τοῦ Ἁγ. Νικολάου Μπουραζέρι.