Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013

ΜΝΗΜΗ ΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ - ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ

5 Ἰουλίου/18 Ἰουλίου
Μνήμη τοῦ ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου.


Αρχίζει απόψε ο πανηγυρικός εορτασμός της μνήμης του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου, με την μεγαλοπρεπή αγρυπνία στην Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας. 

« Την εν σαρκί ζωήν σου κατεπλάγησαν αγγέλων τάγματα πώς μετά σώματος προς αοράτους συμπλοκάς εχώρησας αοίδιμε και κατετραυμάτισας των δαιμόνων τας φάλαγγας. Όθεν Αθανάσιε ο Χριστός σε ημείψατο πλουσίαις δωρεαίς. Διό Πάτερ πρέσβευε σωθήναι τας ψυχάς ημών »
 
ΟΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΑΘΩΝΙΤΗΣ. ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΤΟ ΤΩΝ ΚΑΡΥΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ. 13ος ΑΙΩΝΑΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ. ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟΝ ΕΞΩΝΑΡΘΗΚΑ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ. ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΜΟΚΟΒΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. 1855ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ. 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ. ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ


Κυριακή 14 Ιουλίου 2013

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ


ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΥΠΟ Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ, 1923Γ. Παρασκευόπουλου, Τό Ἅγιον Ὄρος, 1923.


Οἱ Ἀντιπρόσωποι τῶν εἴκοσι ἱερῶν Μονῶν μετά τοῦ νομάρχου Θεσσαλονίκης Γ. Παρασκευόπουλου καί τῆς ἀκολουθίας του
Ἐπιστολή τοῦ μοναχοῦ Σπυρίδωνος Καμπανάου, τοῦ ἰατροῦ, τοῦ Λαυριώτου πρός τόν Νομάρχη Θεσσαλονίκης Γ. Παρασκευόπουλου