Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019

ΦΙΛΟΣΟΦΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Μέρος Β΄


                      Ἡ μνήμη θανάτου, ἀνάσταση ἀπό τόν θάνατο τῆς ψυχῆς

Ἄρθρο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου πού δημοσιεύτηκε στήν ἐφημερίδα Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια. 30 Οκτωβρίου 2019

Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΒΗ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΣΚΗΤΗΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝΠροσκυνηματική ἐπίσκεψη τοῦ σεβασμιωτάτου

 μητροπολίτου Σύρου κ. Δωροθέου Β΄ στήν ἱερά 

Καλύβη Ἁγίου Ἀκακίου τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων.Εὐλαβικό προσκύνημα στό ἱερό Σπήλαιο καί τήν Καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου τῆς Σκήτης Ἁγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων πραγματοποίησε ὁ σεβασμιώτατος μητροπολίτης  Σύρου κ. Δωρόθεος Β΄ στις 3 / 17 Νοεμβρίου 2019. 
Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τήν ἐκλεκτή συνοδία του προσκύνησε τούς τόπους ἀσκήσεως τοῦ ὁσίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη, τοῦ ὁσίου Ἀκακίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου καί τῶν τριῶν μαθητῶν του  Ρωμανοῦ, Νικοδήμου καί Παχωμίου.
 Μετά τό προσκύνημα στό ἱερό Σπήλαιο τῶν ἁγίων Ἀκακίου καί Μαξίμου, πού χρονλογεῖται ἀπό τόν 14ο αἰῶνα, περιηγήθηκε στό περικαλλές παρεκκλήσι τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου ὅπου προσκύνησε τά ἱερά λείψανα πού βρἰσκονται ἀποθησαυρισμένα καί θαύμασε τόν εἰκονογραφικό διάκοσμο τοῦ ναοῦ μέ τίς μεταβυζαντινές τοιχογραφίες καί τίς φορητές εἰκόνες τῶν μέσων τοῦ 18ου αἰῶνος. 
Ἀπό τόν Γέροντα τῆς Καλύβης π. Πατάπιο, 
ὁ Σεβασμιώτατος δέχθηκε τόσο τίς εὐχαριστίες του γιά τήν ἐπίσκεψη αὐτή ὅσο καί τίς υἱϊκές εὐχές του γιά τήν ἐνδυνάμωση παρά τοῦ Θεοῦ τῆς θεοφιλοῦς ποιμαντικῆς διακονίας του στήν ἱερά νησιωτική Μητρόπολή του, πού τά γαλανά νερά τοῦ Αἰγαίου ἐνώνουν μέ τό Ἅγιον Ὄρος. Ἀνταποδίδοντας, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε καλή δύναμη στή συνέχεια τῶν μοναχικῶν ἀγώνων καί τοῦ πνευματικοῦ ἔργου τῆς Καλύβης.


 Ἀπό τήν ἐπίσκεψη αὐτή εἶναι καί τά δημοσιευόμενα φωτογραφικά στιγμιότυπα.


Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ σεβασμιωτάτου Σύρου κ. Δωροθέου στήν ἱστορική καί ἁγιοτόκο Καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου πραγματοποιήθηκε μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐλεύσεώς του στήν πανήγυρη τῆς ἱερᾶς Καλύβης Ἁγίου Γεωργίου, ὅπου καί χοροστάτησε τιμώντας τή μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. Ἀπόσπασμα τῆς προσλαλιᾶς τοῦ Σεβασμιωτάτου κατά τήν Πανήγυρη παραθέτουμε στή συνέχεια.
     «Τό δίχτυ τῆς ἀγάπης σας σεβαστοί μου πατέρες ἁπλώθηκε μέχρι τό κέντρο τοῦ Αἰγαίου στήν παναγιοφύλακτη Ἱερά Μητρόπολη, στά δώδεκα νησιά της, τῆς ὁποίας ἡ πάναγνη μητέρα τοῦ Κυρίου τιμᾶται στή Σύρο ὡς Φανερωμένη καί Θαλασσινή, στή Τῆνο ὡς Μεγαλόχαρη καί Κυρά Ξένη, στήν Ἄνδρο ὡς Θεοσκέπαστη καί Πανάχραντος, στήν Κέα ὡς Καστριανή, στή Μῆλο ὡς Κορφιάτισσα, στήν Κύθνο ὡς Κανάλα, στή Μύκονο ὡς Τουρλιανή καί Παραπορτιανή, στή Σίφνο ὡς Χρυσοπηγή, στήν Κίμωλο ὡς Ὁδηγήτρια, στή Σέριφο ὡς Σκοπιανή, στή Σίκινο ὡς Παντάνασσα καί στή Φολέγανδρο ὡς Μαγιάτισσα καί μᾶς ἐζώγρησε καί ἀπό τόν θόρυβο τοῦ κόσμου μᾶς ἀνέβασε, κυριολεκτικά καί μεταφορικά, στή ὕψη τῆς μοναχικῆς ἄσκησης καί τῆς εὐλογημένης ἡσυχίας, στό παναγιοφρούρητο Ἅγιο καί ἁγιοποιοῦν Ὄρος καί στά Καυσοκαλύβια…

  Κατά τήν ὀρθόδοξη πατερική σκέψη, ἡ κατά Θεόν ἡσυχία βοηθᾶ τόν ἄνθρωπο νά γίνει αὐθεντικό πρόσωπο, ὄν, δηλαδή, πού κοινωνεῖ διά τῆς ἀγάπης μέ ὅλους. Ὁ ἅγιος Νεῖλος λέει χαρακτηριστικά πώς ὁ μοναχός πού βιώνει σέ ὕψιστο βαθμό τήν κατά Θεόν ἡσυχία, ἐνῶ οὐσιαστικά ζεῖ μόνος, νιώθει νά εἶναι ἑνωμένος μέ ὅλους: «μοναχός ἐστίν ὁ ἀπό πάντων χωρισθείς καί πᾶσι συνηρμοσμένος». Χαρακτηριστικό δέ σύγχρονο παράδειγμα ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, πού ἔχοντας κατακτήσει τόν ἁγιασμό στήν ἡσυχία τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἔγινε αὐθεντικό πρόσωπο πού ἀνάπαυσε μέ τήν ἀγάπη, τά θαύματα καί τόν λόγο του χιλιάδες ἀνθρώπους».


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΥΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣΑΓΝΑΝΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΑΥΣΟΚΛΥΒΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΒΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ

Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019

ΤΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ


Ἀκολουθία Χαριστήριος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
διά τήν ἀπαλλαγήν τῆς βαρβαρικῆς δεκαετοῦς τυραννίδος ὑπ᾿ αὐτῶν τοῦ Ὄρους Ἄθω, ψαλλομένη τῇ Νέᾳ Κυριακῇ τοῦ Θωμᾶ. / Εἰλημένη ἐκ τοῦ ἐν τῷ τυπικαρίῳ τοῦ Ἱ. Καθολικοῦ Ναοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ ἁγίου Παύλου τοῦ Βασιλογόνου. / Νῦν τό πρῶτον τύποις ἐκδίδεται ὑπό Σωτηρίου Ν. Σχοινᾶ / Φεβρουάριος 1937 / Ἐν Βόλῳ.

Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΘΩΝΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ 3


    Σμέρνα στόν νταβᾶ μέ κολοκυθάκια

  
μικρός ἤ ὁ μεγάλος λαχανόκηπος, πού διατηρεῖ ὄχι δίχως κόπο κάθε ἁγιορειτικό σκήνωμα, κοινόβια μονή, κελλί ἤ σκητιωτική καλύβη, ἀλλά καί ἡ εὔφορη θάλασσα πού περιβάλλει τήν ἀθωνική χερσόνησο τροφοδοτοῦν τά μαγειρικά σκεύη τῶν μοναχῶν μέ φρέσκα καί ἀνόθευτα κηπευτικά ὅλο τόν χρόνο καί μέ φρέσκα ψάρια καί θαλασσινά.


Ἕνα ἀπό τά ψάρια αὐτά εἶναι καί ἡ σμέρνα (ἐπιστημονική ὀνομασία Μύραινα). 
Ἕνα μάλιστα ἀπό τά ἀκρωτήρια τῆς ἀθωνικῆς χερσονήσου ἔχει τό ὄνομά της «Κάβο Σμέρνα», πιθανόν γιατί ἐκεῖ τά «περίεργα» αὐτά ψάρια θά βρίσκονται ἄφθονα. 
Τό ψάρι αὐτό εἶναι ἐγχελυόμορφο, μοιάζει δηλαδή πολύ στό χέλι ἤ καί ... στό φίδι. 
Στήν πραγματικότητα ἡ σμέρνα εἶναι ἕνα ἀπό τά ὀμορφότερα ψάρια τῶν θαλασσῶν μας. 


Τό χρῶμα της εἶναι σκοῦρο καφετί μέ κίτρινες μαρμαρώσεις καί τό σῶμα της ἐπίμηκες, ὀφιοειδές μέ μεγάλο κεφάλι. Πρόκειται γιά ἕναν ἀπό τούς μεγαλύτερους κυνηγούς τοῦ βυθοῦ, κυρίως λόγω τοῦ δηλητηρίου πού κρύβει στόν οὐρανίσκο της, τό ὁποῖο προκαλεῖ παράλυση στά ψάρια πού δαγκώνει μέ τά κοφτερά της δόντια (προτιμᾶ τά χταπόδια). Παρόλα αὐτά δέν κατατάσσεται στά δηλητηριώδη ψάρια. Ζεῖ σέ βραχώδεις βυθούς μέ κοιλώματα καί βλάστηση, κοντά στίς ἀκτές. Δέν ἐπιτίθεται στούς δύτες, ἐκτός κι ἄν προκληθεῖ.

 Ἀλιεύεται συνήθως μέ παραγάδια χονδρά. Ἔτσι τήν ἀλίευσε καί ὁ καυσοκαλυβίτης ψαρᾶς στίς βραχῶδεις ἀκτές τῆς Σκήτης τῆς Ἁγίας Τριάδος. Λίγο τσουχτερή ἡ τιμή πού μᾶς τήν προμήθευσε, ἀλλά ἄξιζε τόν κόπο. Ἐξάλλου «βγάζει» πολλές μερίδες. 
Τήν μαγειρέψαμε ἁγιορείτικα μέ ὑλικά ἀπό τόν μικρό λαχανόκηπό μας καί σᾶς προσφέρουμε τήν παρακάτω συνταγή, ἄν καί μαγειρεύεται καί μέ ἄλλους τρόπους.


Ὑλικά

1 σμέρνα τεμαχισμένη σέ μεγάλες φέτες
5 κρεμμύδια
 6 σκελίδες σκόρδο
1 ματσάκι σέλινο καί 1 ματσάκι μαϊντανός
5 μεγάλες πιπεριές
10 μικρά κολοκυθάκια καί λίγοι κολοκυθοανθοί
1 ποτήρι τοῦ κρασιοῦ χυμό λεμονιοῦ
¾ τῆς φλυτζάνας ἐλαιόλαδο
Ἁλάτι καί πιπέρι

Ἐκτέλεση

Πολύ πρίν τό μαγείρεμα ἔχουμε πλύνει καλά τή σμέρνα πού τήν ἔχουμε κόψει σέ μεγάλες φέτες καί τίς ἔχουμε βάλει σέ τρυπητό νά στραγγίξουν. Τίς ἔχουμε ἁλατίσει μέ χονδρό ἁλάτι καί τίς ἔχουμε ἀφήσει πάλι στό τρυπητό. Ὅταν ἔλθει ἡ ὥρα, βάζουμε τά φιλέτα τῆς σμέρνας στόν νταβά (χαμηλή φαρδειά κατσαρόλα), προσθέτουμε νερό μέχρι νά τά σκεπάσει ἕνα δάκτυλο περίπου καί τά ἀφήνουμε νά βράζουν μονα τους σέ δυνατή φωτιά. Συχνά καί γιά τό πρῶτο διάστημα τά ξαφρίζουμε. 


Ἔπειτα ἀπό περίπου 20 λεπτά προσθέτουμε τά ψιλοκομμένα κρεμμύδια, τά σκόρδα μισά ἤ ὁλόκληρα καί στή συνέχεια τίς πιπεριές ψιλοκομμένες και τά κολοκυθάκια κομμένα στή μέση κατά μῆκος. Προσθέτουμε καί τό σέλινο (ὁλόκληρο τό ματσάκι) σέ μιά γωνιά τοῦ νταβᾶ. Διανθίζουμε μέ κολοκυθοανθούς καί μέ δαμάσκηνα (προαιρετικῶς). Συνεχίζουμε τό βράσιμο σέ δυνατή φωτιά μέχρι τήν συμπλήρωση τῆς 1 ὥρας. Τότε προσθέτουμε καί τό λάδι, ρίχνοντάς το σταυροειδῶς στό σκεῦος. Συνεχίζουμε γιά ἕνα τέταρτο ἀκόμη τό βράσιμο, κουνώντας τακτικά τόν νταβά γιά να μήν κολλήσει. Μετά τή συμπλήρωση 1 ὥρας καί 15 λεπτῶν, πού περίπου χρειαζόμαστε γιά τό μαγείρεμα, καί πρίν κατεβάσουμε τόν νταβά ἀπό τή φωτιά, περιχύνουμε τό φαγητό μέ τόν χυμό τοῦ λεμονιοῦ καί σβήνουμε κουνῶντας καλά τόν νταβά. Τέλος, ρίχνουμε τόν ψιλοκομμένο μαϊντανό καί τό πιπέρι καί ξανασκεπάζουμε μέχρι νά ἔλθει ἡ ὥρα να σερβίρουμε. Μεγάλη θά εἶναι ἡ ἐπιτυχία ἄν καταφέρουμε νά «δέσουν» τό ζουμί τῆς σμέρνας, τό νερό, τό λάδι καί τό λεμόνι μεταξύ τους ὥστε νά γίνει ἕνας παχύς ζωμός πού θά περιβάλλει τά φιλέτα τῆς σμέρνας καί τά κολοκυθάκια. Καλή ἐπιτυχία!


Υ.Γ.1:  
Προσοχή στά πολύ μικρά κοκκαλάκια τῆς σμέρνας. Γι αὐτό μή βιάζεστε ὅταν τρῶτε. Ἀκόμη καί στό πιάτο παραμένει «πολύ ζωντανή» γιά νά σᾶς κάνει να τήν φοβηθεῖτε!
Υ.Γ. 2: 
Γιά ἐπιδόρπιο, ἕνα τσαμπί σταφύλια, πού τώρα, στίς ἀρχές τοῦ Φθινοπώρου εἶναι πιό γλυκά.
 ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΕΟΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ ΤΗΣ ΚΑΛΥΒΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΣΚΗΤΗΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ:


Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ


Ἡ τέχνη τῆς σιδηρουργίας.
Σιδερένιος σταυρός ἁγιορειτικοῦ ἐργαστηρίου στόν τρούλο τοῦ παρεκκλησίου τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας τῆς Μονῆς Γρηγορίου.