Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015

ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΩΝΠαταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου«Ὄψεις τῆς ἐπιδράσεως τῆς ἁγιορειτικῆς πνευματικότητας στίς τοπικές κοινωνίες διά τῶν Μετοχίων: λειτουργική ζωή -  γενίκευση τῆς τιμῆς τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τιμωμένων Ἁγίων», Ἡ ἐξακτίνωση τοῦ Ἁγίου Ὄρους στόν ὀρθόδοξο κόσμο:
Τά Μετόχια, Πρακτικά Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη 21-23 Νοεμβρίου 2014), Θεσσαλονίκη 2015, σ. 501-513.


Σιμωνοπετρίτικο μετόχι Αναλήψεως (Βύρωνας - Αθήνα)


 Όλο το κείμενο της μελέτης, μπορείτε να το δείτε εδώ