Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΗ ΣΤΗ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ 2017ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΗ ΣΤΗ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ. 13/26  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Φωτογραφικά στιγμιότυπα ἀπό τήν Πανήγυρη τοῦ ἀνακαινισμένου παρεκκλησίου τῆς ἔρημης Καλύβης τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη τῆς Σκήτης Ἁγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων, τήν ἑπομένη τῆς μνήμης τοῦ Ἀγίου. 14 / 27 Ἰανουαρίου 2017.
                                            


Ὁ κύριος ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ ὁσίου Μαξίμου πραγματοποιήθηκε κατά τήν 13η Ἰανουαρίου στό Κυριακό τῆς Σκήτης μέ ὁλονύκτιο πανηγυρική ἀγρυπνία, ἀπ᾿ ὅπου προέρχονται οἱ ἑπόμενες φωτογραφίες.

                                                     Ἀπολυτίκιον
                            Ἦχ.  πλ. Α΄.  Τόν συνάναρχον Λόγον.
   Μητρικῆς ἐκ νηδύος ὅσιε Μάξιμε, ἐκλογῆς ὡς δοχεῖον ἀνατεθείς τῷ Θεῷ, τοῦ θείου γνόφου ὡς Μωσῆς κατηξίωσαι, καί τά πόῤῥῳ προορᾶν, κατά τόν μέγαν Σαμουήλ, τοῦ Ἄθω τό θεῖον θαῦμα, τῆς Θεοτόκου ὁ λάτρης ᾗ καί πρεσβεύεις ὑπέρ πάντων ἡμῶν.