Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΒΗΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΚΑΚΙΟΥ

Ὁ ἑορτασμός τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου κατά τήν Πανήγυρη τῆς Καλύβης τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου. 

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ (ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ) ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1759 ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. ΚΑΛΥΒΗ ΑΓ. ΑΚΑΚΙΟΥ. ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΑ. ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ τιμήθηκε καί ἐφέτος ἡ μνήμη τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὁπότε καί πανηγυρίζει τό περικαλλές παρεκκλήσιο τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Καλύβης τοῦ Ἁγ. Ἀκακίου τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων .
Τό παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας εἶναι τό ἀρχαιότερο ἐν λειτουργίᾳ σωζόμενο πσρεκκλήσιο τῆς Σκήτης. Κτίστηκε πάνω ἀπό τόν βράχο τοῦ Σπηλαίου τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου τό 1747 ἀπό τόν ἱερομόναχο Ἰωνᾶ Καυσοκαλυβίτη (+ 1765) κατ᾿ ἐντολήν τοῦ γέροντός του, ὁσίου Ἀκακίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, ἱδρυτοῦ τόσο τῆς ὁμώνυμης Καλύβης, ὅσο κσί τῆς Σκήτης Ἁγ. Τριάδος τῶν Καυσοκαλυβίων. Τοιχογραφήθηκε στά 1759 ἀπό τό ἐργαστήριο τοῦ ἱερομονάχου Παρθενίου τοῦ Σκούρτου τοῦ ἐξ Ἀγράφων. Στό πσρεκκλήσιο αὐτό, ἀνάμεσα σέ ἄλλα κειμήλια, φυλάσσονται τά ἱερά λείψανα τοῦ ἁγίου Ἀκακίου  (+ 1730) καθώς καί τοῦ ὁσιομάρτυρος Παχωμίου, μαθητοῦ τοῦ Ἁγίου (+ 1730).
Οἱ φωτογραφίες πού ἀκολουθοῦν εἶναι ἀπό τήν ἐφετινή Πανήγυρη στίς 15 / 28 Αὐγούστου 2013


Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ. ΚΑΛΥΒΗ ΑΓ. ΑΚΑΚΙΟΥ. ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΑ. ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΣΑ ΚΑΛΥΒΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΚΑΚΙΟΥ. 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1759 ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. ΚΑΛΥΒΗ ΑΓ. ΑΚΑΚΙΟΥ. ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΑ. ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ


Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.ΦΟΡΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑ (ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ) ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1753 ΣΤΟ ΤΕΜΠΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. ΚΑΛΥΒΗ ΑΓ. ΑΚΑΚΙΟΥ. ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΑ. ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ