Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2013

Starez Siluan Monch vom Berg Athos. Γερμανική ἔκδοση βιβλίου γιά τόν ἅγιο Σιλουανό τόν Ἀθωνίτη

Archimandrit Sophronius, Starez Siluan Monch vom Berg Athos.
                Ἀρχιμανδρίτου Σωφρονίου Σαχάρωφ, Γέροντας Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης

ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ


                   ἔκδοση στή γερμανική γλώσσα, ἔκδ. Patmos, DUSSELDORF 2007ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΥ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ