Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΘΩΝΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ. 2

ΑΘΩΝΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 

ΣΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ. 2Τήν Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου, ὁπότε μέ τό ἑορτολόγιο τῆς μολδαβικῆς Ἐκκλησίας (παλαιό ἡμερολόγιο, 29 Αὐγούστου) τιμᾶται ἡ μνήμη τῆς Ἀποτομῆς τῆς κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου, τελέστηκε στό καθολικό τῆς μονῆς Καπριάνα πανηγυρική θεία Λειτουργία, κατά τήν ὁποία προεξῆρχε ὁ ἡγούμενος τῆς Μεγίστης Λαύρας, ἀρχιμανδρίτης Πρόδρομος Λαυριώτης. Μετά τό πέρας αὐτῆς, ὁ ἡγούμενος τῆς μονῆς Καπριάνα, ἀρχιμανδρίτης Φιλάρετος προσέφερε ὡς δῶρο στόν τιμώμενο ἡγούμενο πολύτιμη ἡγουμενική ράβδο. Ὁ ἡγούμενος τῆς πρώτης στήν τάξη μονῆς τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀντιπροσέφερε ὡς δῶρο, ἀντίγραφο τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνας τῆς Παναγίας Κουκουζέλισσας καί εὐχαρίστησε τόν οἰκοδεσπότη ἡγούμενο μέ τά παρακάτω λόγια.


YΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΑΡΧΙΜ. ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΠΡΙΑΝΑ ΑΡΧΙΜ. ΦΙΛΑΡΕΤΟ

Λόγος εὐχαριστιακός εἰς τόν καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μ.
Κοιμήσεως Θεοτόκου Καπριάνα, ἀρχιμανδρίτην Φιλάρετον

  Πανοσιολογιώτατε ἅγιε καθηγούμενε τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καπριάνα, σεβαστοί Πατέρες, Χαίρετε πάντοτε ἐν Κυρίῳ.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΣΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΠΡΙΑΝΑ
                                    
  Μέ ἀνάμικτα συναισθήματα ἀπευθύνομαι στήν ἀγάπη σας, γιά νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά τήν θερμότατη ὑποδοχή καί τήν φιλοξενία, τήν ὁποία ἐπιφυλάξατε πρός τήν μετριότητά μου ἀλλά καί τήν συνοδείαν μου.  
    Κατά πρῶτον, ἐκφράζω συναισθήματα τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης πρός ἐσᾶς προσωπικῶς ἅγιε Καθηγούμενε, γιά τήν πρόσκλησή σας νά ἐπισκεφθῶ τήν Μονή σας. Πρόσκληση, τήν ὁποία φιλαδέλφως μοῦ ἀπευθύνατε κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή σας στό Ἅγιον Ὄρος καί τήν ἱερά Μονή Μεγίστης Λαύρας, τήν ὁποία μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ διαποιμένω.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΑ. Ο ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ
   Ἐκφράζουμε εὐχαριστίες, καθώς μέ τήν πρόσκλησή σας αὐτή, δόθηκε ἡ ἀφορμή νά ἐπισκεφθοῦμε τήν φιλόξενη γῆ τῆς Δημοκρατίας τῆς Μολδαβίας. Ἕναν τόπο, στόν ὁποῖο ἡ ἱστορική αὐτή Ἱερά Μονή, ὅπου εὑρισκόμαστε σήμερα, ἐκπέμπει τό φῶς τοῦ Χριστοῦ καί ἀκτινοβολεῖ τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, σέ ὅλη τήν τοπική Ἐκκλησία τῆς Μολδαβίας, ὡς ἄλλο μονάκριβο διαμάντι καί περίβλεπτος φάρος στό φουρτουνιασμένο πέλαγος τῆς ζωῆς.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΑ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ
    Κατά τήν σύντομη παραμονή μας στή Ἱερά Μονή σας μᾶς δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά συναγρυπνήσουμε καί νά συμπροσευχηθοῦμε μαζί σας καί μετά τῆς ἐκλεκτῆς ἐν Χριστῷ ἀδελφότητός σας. Μέ χαρά καί ἱκανοποίηση διαπιστώσαμε ὅτι, ἄν καί ἡ ἱερά αὐτή Μονή, τήν ὁποίαν θεοφιλῶς ποιμένετε, δέν εὑρίσκεται «μακράν τοῦ κόσμου», ἐν τούτοις, στόν τόπο αὐτό βιώνεται ὁ παραδοσιακός ὀρθόδοξος Μοναχισμός σέ ὅλες τίς πτυχές του καί σέ ὅλο τό εὗρος τῆς πνευματικῆς προσφορᾶς του.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΑ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ

    Δεύτερον, ἐκφράζω συναισθήματα χαρᾶς, καθώς ἄν καί εἶναι γνωστό ὅτι ἐπισκέπτομαι τήν περικαλλῆ αὐτή ἱερά μονή γιά πρώτη φορά, ἔμεινα βαθειά ἱκανοποιημένος τόσο γιά τόν κατά Χριστόν καταρτισμό τῆς ἀδελφότητας τῆς Μονῆς σας ὅσο καί διά τήν ὑποδειγματική ἀνακαίνιση τῶν κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ συνόλου τῆς Μονῆς. Πρόκειται γιά δύο ἐπιτεύγματα, πού εἶναι πολύ εὔκολο νά διαπιστωθοῦν ἀπό ὁποιοδήποτε ἐπισκέπτεται τήν Μονή, ἔστω καί γιά πρώτη φορά. Δοξάζουμε τόν Θεό, πανοσιολογιώτατε ἅγιε Καθηγούμενε, καί εὐχόμαστε τήν παντοτινή Του βοήθεια καί τήν στήριξη στό ἔργο σας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΠΡΙΑΝΑ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ. Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΡΧΙΜ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
  Πανοσιολογιώτατε, ἤλθαμε πρός ἐσᾶς, ἀπό τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, ὅπως ὀνομάζει ὁ εὐσεβής ἑλληνικός λαός τό Ἅγιον Ὄρος, καί τήν Μεγίστη Λαύρα, τό ἀρχαιότερο κοινόβιο τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πού κτίστηκε πρίν ἀπό 1050 χρόνια στίς ὑπώρειες τοῦ νεφοσκεποῦς ὄρους Ἄθωνος. Ὁ ἱδρυτής τῆς Μονῆς, ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης, θεωρεῖται ἀπό τούς ἱστορικούς ὁ θεσμοθέτης τοῦ Ἁγιορειτικοῦ κοινοβιακοῦ μοναχισμοῦ. Στό πέρασμα τῶν αἰώνων, τό παράδειγμα καί βίωμα τοῦ ὁσίου Ἀθανασίου κατέστη πρότυπο καί κριτήριο μοναχικῆς ὀργανώσεως καί συμβιώσεως. Ἡ μοναχική τάξη, τήν ὁποίαν καθιέρωσε, ὄχι μόνον ἐπικράτησε μονίμως στό Ἅγιον Ὄρος, ἀλλά ἐξαπλώθηκε σύν καιρῷ σέ ὁλόκληρη τήν Ὀρθοδοξία.

ΜΟΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΑ. ΜΟΛΔΑΒΙΑ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΑΡΧΙΜ. ΠΡΟΔΡΟΜΟ

   Ὅπως μᾶς βεβαιώνει ὁ Βίος τοῦ ὁσίου Ἀθανασίου, ἡ φήμη του εἶχε ἐξαπλωθεῖ σέ Ἀνατολή καί Δύση καί πολλοί μεγάλοι ἀσκητές κατέφθανον στήν Λαύρα γιά νά τεθοῦν κάτω ἀπό τήν πνευματικήν του καθοδήγηση. Εἶιναι δέ γενική ὁμολογία τῶν ἱστορικῶν ὅτι τόσο ὁ ρωσικός ὅσο καί ὁ ρουμανικός Μοναχισμός, ἔθεσαν τίς βάσεις τῆς ὀργανώσεώς τους στήν μοναχική πολιτεία τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἀπόηχοι τῆς ἐπιδράσεως τοῦ ἁγιορειτικοῦ Μοναχισμοῦ στήν περιοχή σας, εἶναι τό γεγονός ὅτι κατά τά τέλη τοῦ 17ου αἰώνα, ἡ Μονή σας ἀπετέλεσε Μετόχι τῆς μονῆς Ζωγράφου τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

ΜΟΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΑ. ΜΟΛΔΑΒΙΑ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΑΡΧΙΜ. ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ  ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΠΡΙΑΝΑ ΑΡΧΙΜ. ΦΙΛΑΡΕΤΟ

ΜΟΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΑ. ΜΟΛΔΑΒΙΑ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΑΡΧΙΜ. ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ  ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΠΡΙΑΝΑ ΑΡΧΙΜ. ΦΙΛΑΡΕΤΟ
  

  Εὐχαριστῶντας σας γιά ἄλλη μιά φορά, τόσο γιά τήν πρόσκλησή σας ὅσο καί γιά τήν ἀβραμιαία φιλοξενία ἀλλά καί τά καλά σας λόγια, σᾶς εὔχομαι ἅγιε Καθηγούμενε, σεβαστοί Πατέρες καί ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ὁ Θεός, μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Κουκουζελίσσης,

Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΙΣΣΑΣ ΣΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΠΡΙΑΝΑ
 τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου, καί τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Μολδαβίας, νά εἶναι πάντοτε μαζί σας.
Εὐλογεῖτε!

Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΑΡΧΙΜ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΠΡΙΑΝΑ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΑΡΧΙΜ. ΦΙΛΑΡΕΤΟ