Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΘΩΝΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ. 1

ΑΘΩΝΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 
ΣΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ. 1

ΜΟΛΔΑΒΙΑ. ΜΟΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΑΣ Μănăstirea Căpriana. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Πρόκειται γιά μία προσκυνηματική περιοδεία τοῦ καθηγουμένου τῆς Μεγίστης Λαύρας, ἀρχιμανδρίτου Προδρόμου καί τῆς συνοδείας του, στήν Δημοκρατία τῆς Μολδαβίας, μία χώρα πού βρίσκεται μεταξύ Ρουμανίας καί Οὐκρανίας, καί τῆς ὁποίας ἡ πλειονότητα τῶν κατοίκων εἶναι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Ἡ τοπική Ἐκκλησία ὑπάγεται ἐκκλησιαστικῶς στό Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας.
Ὁ ἡγούμενος τῆς Μεγιστης Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀρχιμανδρίτης Πρόδρομος Λαυριώτης προσκλήθηκε γιά τήν ἐπίσκεψή του αὐτή ἀπό τόν ἀρχιμανδρίτη Φιλάρετο, ἡγούμενο τῆς μεγαλύτερης καί ἱστορικότερης μονῆς τῆς χώρας, τῆς μονῆς Καπριάνας. 
Κατά τήν παραμονή του στή Δημοκρατία τῆς Μολδαβίας, ὁ ἡγούμενος τῆς Μεγίστης Λαύρας ἐπισκέφθηκε μέ τή συνοδεία του ἀρκετές μονές καί ἐπισκοπές τῆς ὄμορφης καί φιλόξενης αὐτῆς χώρας.
Λίγα ἱστορικά
Μετά τό τέλος τοῦ ρωσοτουρκικοῦ πολέμου καί τήν συνθήκη εἰρήνης τοῦ Βουκουρεστίου τό 1812, οἱ Ρώσοι προσήρτησαν τό μισό τοῦ ἐδάφους τῆς ἐνιαἰας γεωγραφικῆς περιοχῆς τῆς Μολδαβίας, πού βρισκόταν μεταξύ τῶν ποταμῶν Προύθου καί Δνείστερου, καί τό ὁποῖο ἀργότερα ὀνομάστηκε Βεσσαραβία. Τό ὑπόλοιπο τμῆμα τῆς μολδαβικῆς γῆς, ὑπό τό ἴδιο ὄνομα Μολδαβία, ἀπετέλεσε τμῆμα τῆς σημερινῆς Ρουμανίας. Ἡ Μολδαβία ἔγινε ἀνεξάρτητο κράτος, μετά τήν κατάρευση τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης τήν δεκαετία τοῦ 1990. Πρωτεύουσα εἶναι τό Κισινάου.

ΜΟΛΔΑΒΙΑ. ΜΟΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΑΣ Μănăstirea Căpriana. Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ                   Μονή Καπριάνα, παλαιό μετόχι τῆς μονῆς Ζωγράφου τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Ἡ μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου τῆς Καπριάνα (Μănăstirea Căpriana) εναι να πό τά παλαιότερα μοναστήρια πού δρύθηκαν στή Βεσσαραβία, ὅπως ἀρχικά ὀνομαζόταν ἡ περιοχή τῆς σημερινῆς Δημοκρατίας τῆς Μολδαβίας.
Ἡ μονή Καπριάνα βρίσκεται στό κεντρικό τμμα τς Μολδαβίας, περίπου 40 χλμ. βόρεια-δυτικά τς πρωτεύουσας τῆς χώρας Κισινάου (Chisinau), στίς λοφώδεις δασικές κτάσεις πού λέγονται Δάση Lapusna. Θεωρεται πό πολλούς στορικούς, τό τελευταο προπύργιο τῆς ἀρχιτεκτονικής τῶν ἡγεμόνων τς Μολδαβίας, πού νήκει στό ρουμανικό πολιτιστικό χώρο. Τό ἀρχαιότερο ἔγγραφο στό ὁποῖο ἀναφέρεται ἡ μονή Capriana εναι τοῦ ἔτους 1420, καί γίνεται ἀναφορά στήν ὕπαρξη τῆς Μονῆς σέ χάρτη πού καθορίζει τά ὅρια τῆς ἰδιοκτησίας ἑνός εὐγενοῦς.

Η ΜΟΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΑ ΣΕ ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΑΛΤΙ.

να δεύτερο καί πιό σημαντικό ἔγγραφο χρονολογεται πό τ 1429 καί σ᾿ αὐτό γίνεται ἀναφορά στό μοναστήρι το γουμένου Κυπριανο πού ἵδρυσε ἡγεμόνας Ἀλέξανδρος Καλός  (Alexandru cel Bun). Γίνεται ἐπίσης ἀναφορά σέ ἀφιερώματα στή Μονή ὅπως ἕνα πολύτιμο ἐπιτραχείλιο μέ περίτεχνα κεντήματα, ὅπου ἀπεικονίζονταν οἱ μορφές τοῦ Ἀλεξάνδρου τοῦ Καλοῦ καί τῆς συζύγου του. Τό κειμήλιο αὐτό δωρήθηκε μεταξύ τῶν ἐτῶν 1427 καί 1431 ἀπό τό ζεῦγος Marena πού κατοικοῦσε στό χωριό Răzeşilor Mereni. Τήν ἴδια ἐποχή μονή Capriana διέθετε να μελισσοκομεο ( μελισσοκομία ἦταν τότε να πό τά συνηθισμένα διακονήματα τν μοναχν), ναν τουλάχιστον μύλο καί εἶχε στήν κατοχή του τά χωριά Tarnauca, Călinăuţi, Cunila, Săndreşti κα Pârjolteni. Ὄντας Μονή βασιλική, ἀπολάμβανε τήν φροντίδα πολλῶν ἡγεμόνων τῆς Μολδαβίας, καθώς αὐτό ὑπέφερε συνεχῶς ἀπό τίς παναλαμβανόμενες εσβολές τῶν Τατάρων καί τῶν Τούρκων. ἡγεμόνας Στέφανος ὁ Μέγας, πιθανότατα, οἰκοδόμησε τήν περίοδο 1491-1496 πετρόχτιστη κκλησία πού τήν ἀφιέρωσε στήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. Τήν περίοδο 1542-1545, πρίγκιπας Πέτρος Rares ποφάσισε νά πραγματοποιήσει ργασίες ποκατάστασης τῆς Μονῆς, πως καταγράφεται στό χρονικό το Gregory Lapusneanu. Ἕτσι κτελονται νέα έργα, μέ τήν νίσχυση καί τίς δωρεές τοῦ πρίγιπα, ἀναδεικνύοντας τή Μονή ἕνα ἀπό τά σημαντικά μοναστήρια τῆς περιοχῆς. 
Τήν περίοδο 1698-1812 μονή ταν φιερωμένη στήν ἀθωνική μονή τοῦ Ζωγράφου καί λειτουργοῦσε ὡς μετόχι της.
Μετά τήν προσάρτηση τς Βεσσαραβίας πό τή Ρωσική Ατοκρατορία τό 1812  μονή Capriana πέρασε τό 1813 πό τήν αγίδα τῆς νεοϊδρυθείσας ρχιεπισκοπῆς το Κισινάου, πού εἶχε πικεφαλς τόν μητροπολίτη Γαβριήλ Bănulescu-Bodoni (1746 -1821). Τότε ἔγινε καί ἡ ἀνακαίνιση τῆς λιθόκτιστης ἀρχικῆς ἐκκλησίας τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Τό ἔτος 1840 νας δεύτερος ναός χτίστηκε στο μοναστήρι, φιερωμένος στν Ἅγιο Νικόλαο , ἐνῶ τό 1903 μια τρίτη εκκλησία, φιερωμένη στόν Ἅγιο Γεώργιο ἀνακαινίστηκε πρόσφατα  καί λειτουργεῖ ὡς καθολικό.
ΜΟΛΔΑΒΙΑ. ΜΟΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΑΣ Μănăstirea Căpriana. Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΑΓΩΓΗΜΕΝΟΣ
Στή σοβιετική περίοδο, μονή Capriana καί ἡ περιουσία της, πως καί όλοι οτόποι λατρείας, περιῆλθαν στό κράτος. Ἔτσι τό 1962 βρίσκουμε τό μοναστήρι κλειστό καί ρειπωμένο. Παρά τό γεγονός ὅτι στή μονή Capriana ὑπῆρχε μεγαλύτερη μοναστηριακή βιβλιοθήκη στή Βεσσαραβία, καί παρόλη τήν ἀνακήρυξή τῆς Μονῆς ὡς ρχιτεκτονικό μνημεο πο προστατευόταν πό τό κράτος, ξαφανίστηκαν ὅλα τά βιβλία, ο καμπάνες καί πολλά ντικείμενα τς θείας λατρείας.  Ἀνοίχθηκε ἕνα σανατόριο φυματίωσης γιά παιδιά στήν κκλησία τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἐνῶ ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἶχε μετατραπεσέ ποθήκη. 
Ἡ Μονή ἐπαναλειτούργησε τό 1989. Μεταξύ τῶν ἐτῶν 2003 - 2005, στό μοναστήρι γιναν ργασίες ποκατάστασης μέ χρήματα πό τόν κρατικό προϋπολογισμό κα πό πολλούς διώτες δωρητές, μέ πρωτοβουλίες καί μέριμνα τοῦ δραστήριου σημερινοῦ ἡγουμένου της ἀρχιμανδρίτου Φιλαρέτου.