Δευτέρα 8 Ιουλίου 2013

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ - SFINȚII SFÂNTULUI MUNTE. SPERANȚA ȘI SPRIJINUL POPORULUI ROMÂN DE-A LUNGUL SECOLELOR. Interviu radiofonic al monahului Patapie Kavsokalivitul acordat postului Radio România Cluj din România.PATAPIE, CĂLUGĂR KAVSOKALIVIT
BIBLIOTECAR AL SCHITULUI KAVSOKALIVIA
DOCTOR AL UNIVERSITĂŢII ARISTOTEL DIN TESALONIC

SFINŢII SFÂNTULUI MUNTE. TRECUT ŞI PREZENT Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου
Οἱ Ἅγιοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐλπίδα καί στήριγμα τοῦ ρουμανικοῦ λαοῦ στό πέρασμα τῶν αἰώνων.Ραδιοφωνική συνέντευξη τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου, στόν ραδιοφωνικό σταθμό Radio Romania Cluj τῆς Ρουμανίας, στίς 27 Μαΐου 2013.Ἡ συνέντευξη πού πραγματοποιήθηκε στό Ἀράντ (Arad) τῆς Τρανσυλβανίας τῆς Ρουμανίας, δόθηκε στόν Vasile Tomoiaga  ἐνῶ τή μετάφραση στή ρουμανική ἔκανε ὁ Diak. Florin Tomoioagă, διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.