Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ

Χαιρετισμοί ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου.

 Ποίημα ἁγίου Νκοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου.

Μέρος Β'