Σάββατο 6 Ιουλίου 2013

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

Τήν Κυριακή Β΄ Ματθαίου ἑορτάζουμε τή Σύναξη τῶν Ἁγιορειτῶν Ἁγίων. 

Ἀπό τήν εἰκονογραφία τῆς ἐορτῆς σᾶς προσφέρουμε τίς παρακάτω εἰκόνες 


ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΣΚΗΤΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΑΓΙΩΝ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΚΗΤΗΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΦΟΡΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1859 ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΣΚΗΤΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ.