Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013

ΜΟΝΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ...Μόνον ὁ Θεός γνωρίζει τά πνευματικά μέτρα τῶν Ἁγίων. Οὔτε καί οἱ ἴδιοι οἱ Ἅγιοι τά γνώριζαν, διότι οἱ Ἅγιοι μόνο τίς ἁμαρτίες του μετροῦσαν καί ὄχι τά πνευματικά τους μέτρα.
Γέρων Παΐσιος Ἁγιορείτης, Ἁγιορεῖται Πατέρες καί Ἁγιορείτικα, γ΄ ἔκδ., Σουρωτή 1994, σ. 39.