Κυριακή 14 Ιουλίου 2013

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ


ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΥΠΟ Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ, 1923Γ. Παρασκευόπουλου, Τό Ἅγιον Ὄρος, 1923.


Οἱ Ἀντιπρόσωποι τῶν εἴκοσι ἱερῶν Μονῶν μετά τοῦ νομάρχου Θεσσαλονίκης Γ. Παρασκευόπουλου καί τῆς ἀκολουθίας του
Ἐπιστολή τοῦ μοναχοῦ Σπυρίδωνος Καμπανάου, τοῦ ἰατροῦ, τοῦ Λαυριώτου πρός τόν Νομάρχη Θεσσαλονίκης Γ. Παρασκευόπουλου