Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ. 5

Μικρό Ἁγιορείτικο ὁδοιπορικό 
στήν ὀρθόδοξη γῆ τῆς Ρουμανίας. 
Μέρος 5

Τοιχογραφίες Ἁγιορειτῶν ἁγίων σέ μονές τοῦ Ἀράντ καί τῆς Τιμισοάρας

ΟΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΩΝΙΤΗΣ. ΟΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΑΘΩΝΙΤΗΣ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΕΙΚΟΝΑΣ

ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΤΙΣΜΑΝΑ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΣ ΤΣΕΡΝΙΚΑ

ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΒΕΛΙΤΣΚΟΦΣΚΙ
 
ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΒΕΛΙΤΣΚΟΦΣΚΙ