Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΥΠΡΟ

Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ στή βυζαντινή Κύπρο
Τοιχογραφία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, τοῦ 13ου αἰώνα, στό καθολικό τῆς μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ στό ὄρος Τρόοδος τῆς Κύπρου.

φωτογραφία Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου