Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


  
Στό ἐργαστήριο τῶν Δανιηλαίων στά Κατουνάκια.
Φωτογραφία: Σ. Λουλακάκης

Διακόσμηση σέ χάλκινη ἐπένδυση στήν εἴσοδο τῆς τράπεζας τῆς μονῆς Κουτλουμουσίου.