Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ. ΒΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ
Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου

Ἅγιον Ὄρος. Βηματίζοντας στόν τόπο καί τήν ἱστορία του

Ἅγιον Ὄρος 2012, σύν. σελίδων 330.
Ἔκδοση: Καλύβη Ἁγίου Ἀκακίου, Σκήτης Καυσοκαλυβίων, Ἅγιον Ὄρος.
Σειρά: Ἁγιορείτικος Λόγος ἀρ. 1

Μόλις κυκλοφόρησε τό νέο βιβλίο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου, Ἅγιον Ὄρος. Βηματίζοντας στόν τόπο καί τήν ἱστορία του, μέ θέματα ἀπό τήν ἁγιορειτική ἱστορία, πνευματικότητα, τέχνη καί παράδοση.
Κεντρική διάθεση: ἐκδόσεις Ἀθ. Σταμούλης, Ἀθήνα, τηλ. 210 5238305
Τό βιβλίο στή Θεσσαλονίκη διατίθεται ἤδη στά βιβλιοπωλεῖα: Ἀποστολική Διακονία, Περιβόλι τῆς Παναγίας, Ἰανός, Ἁγία Ἄννα, Λυδία, Σωτήρ, Ζωή, Πουρνάρας.