Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝκόσμος σταται δι τν προσευχν τν γίων. Κα μοναχς κλήθη, να προσεύχηται πρ το κόσμου δι᾿ λου το εναι ατο. Ες τοτο γκειται διακονία ατο κα δι τοτο μ πιβαρύνετε ατν δι κοσμικν μεριμνν. μοναχς φείλει ν ζ ν συνεχε γκρατεί. Ἐὰν μως εναι πησχολημένος ες κοσμικς φροντίδας, τότε ναγκάζεται ν τρώγ πλεον, κα κ τούτου προκαλεται γενικ ζημία, διότι τρώγων πρ τ δέον δν δύναται πλέον ν προσεύχηται, ς φειλεν. χάρις γαπ ν ζ ν πεξηραμμέν δι᾿ σκήσεως σώματι.

Όσιος Σιλουανός Αθωνίτης, Περί των Μοναχών