Πέμπτη 4 Αυγούστου 2016

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
 Βατοπαιδινή κοινοβιακή Σκήτη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα στίς Καρυές.

 Φωτογραφία Γρηγ. Κουτούδη


 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 

Οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι. Φορητή εἰκόνα. Ἔργο τῶν αὐταδέλφων Γεωργίου μοναχοῦ καί Δημητρίου ἀπό τό χωριό Ράχωβα τῆς Β. Ἠπείρου. «Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω 1899, Ἰουνίου 26».
 Παλαιότερα βρισκόταν στό ναό τοῦ Ἁγ. Νικολάου τῆς Ράχωβας. Σήμερα ἐκτίθεται στό Ἐθνικό Μουσεῖο Μεσαιωνικῆς Τέχνης στήν Κορυτσᾶ τῆς Β. Ἠπείρου.