Κυριακή 14 Αυγούστου 2016

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΛΛΟ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΛΛΗΧαιρετισμός τοῦ Γέροντος Παταπίου Καυσοκαλυβίτου, κατά τήν παρουσίαση τοῦ Τόμου τῶν Πρακτικῶν τῆς Ἡμερίδας (Καστανιά Εὐρυτανίας 10 Αὐγούστου 2014)
 «Κύριλλος Καστανοφύλλης. Τό ἀνακαινιστικό καί ἀναμορφωτικό ἔργο του στήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας Προυσιώτισσας», Ἀθήνα 2016


Σεβασμιώτατε, σεβαστοί Πατέρες, ἐλλογιμώτατοι κύριοι καί κυρίες, ἀγαπητή καί ἐκλεκτή ὁμήγυρις
  


Μέ πολλή χαρά καί ἱκανοποίηση ἔλαβα πρόσφατα τά Πρακτικά τῆς Ἡμερίδας πού πραγματοποιήθηκε ἐδῶ, στήν Καστανιά Προυσοῦ, πρίν δύο ἀκριβῶς χρόνια (10 Αὐγούστου 2014). Ἡμερίδας πού συνδιοργανώθηκε ἀπό τόν Πολιτιστικό Σύλλογο καί τήν ἱστορική Πανευρυτανική Ἕνωση καί ἡ ὁποία ἀφιερώθηκε στόν «πανοσιώτατο» καί «μουσικολογιώτατο» ἱερομόναχο Κύριλλο Καστανοφύλλη (1775-1835), γέννημα μέν τῆς Καστανιᾶς τῆς ἁγιοτόκου Εὐρυτανικῆς γῆς, θρέμμα δέ τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους Ἄθω. Πρόκειται, δίχως ἄλλο, γιά μία σημαντική ἐκκλησιαστική προσωπικότητα, τήν ὁποία ἐκλεκτοί συνομιλητές μέ τίς ἐμπεριστατωμένες εἰσηγήσεις τους καί ἀκόμη ἐκλεκτότερο κοινό μέ τήν παρουσία του, ἀξιοχρέως ἐγκωμίασαν.
  Ὁ Τόμος πού σήμερα παρουσιάζεται εἶναι μία ἀκόμη καλαίσθητη καί πολύ ἐπιμελημένη ἔκδοση τῆς Πανευρυτανικῆς Ἕνωσης, ἡ ὁποῖα πραγματοποιήθηκε μέ τήν ἐμπνευσμένη ἐπιμέλεια καί ἐκδοτική φροντίδα τοῦ εὐδοκίμως καί ἐπί σειρά ἐτῶν προεδρεύσαντος αὐτῆς, Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου. Πρόκειται ἀσφαλῶς γιά μία δραστηριότητα πού πραγματικά ἀξίζει νά προβάλλεται, ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει μέ τή σημερινή παρουσίαση τοῦ Τόμου αὐτοῦ περί τοῦ Κυρίλλου Καστανοφύλλη. Ἑνός βιβλίου, τό ὁποῖο ἀναμένεται νά ἀποτελέσει μία ἀκόμη ἀνεξάντλητη πηγή γιά τή μελέτη τῆς ὄμορφης καί ἱστορικῆς περιοχῆς σας καθώς και τῶν εὐκλεῶν μορφῶν πού τήν ἀνέδειξαν στό πέρασμα τῶν αἰώνων.
     Ὁ ἱερομόναχος Κύριλλος γεννήθηκε στήν ὄμορφη Καστανιά καί, στή συνέχεια, ἀναγεννήθηκε μέσω τῆς εἰσόδου του στή μοναχική ζωή, στό παλλάδιο τῶν Ἀγράφων, τήν περίπυστο καί ἱστορική μονή τοῦ Προυσοῦ, τήν ὁποία στή συνέχεια καί εὐεργέτησε. Ὁλοκληρώθηκε ὅμως ὡς μεγαλόσχημος μοναχός καί καλλιεργήθηκε πνευματικά στό Ἅγιον Ὄρος, ὅπως ἄλλωστε καί πλειάδα ἁγιασμένων μορφῶν πού ζωογόνησαν τόν γηραιό Ἄθωνα μέ τήν φρεσκάδα τῶν Εὐρυτανικῶν ὀρέων.
  Γιά τόν ὁμιλοῦντα ἀπετέλεσε μεγάλη τιμή ἀλλά καί πηγή ἀγαλλιάσεως ἡ συμμετοχή μου στόν σήμερα παρουσιαζόμενο Τόμο τῶν Πρακτικῶν. Καί γι᾿ αὐτό τόν λόγο εἶμαι εὐγνώμων στούς διοργανωτές τῆς Ἡμερίδας καθώς καί στόν ἐκλεκτό μου συνεργάτη Κωνσταντῖνο Τσιώλη, πού ὑποστήριξε τεχνικά τήν εἰσήγησή μου.
  Ὁ λόγος εἶναι ὅτι ἡ ἱστορική καί ἁγιοτόκος Καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου, το ἱερό Ἡσυχαστήριο στό ὁποῖο μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἀσκοῦμαι ἐπί ἕνα τέταρτο τοῦ αἰῶνα, διατηρεῖ ἀπό αἰῶνες, μέσα ἀπό μία ἀμφίδρομη σχέση, ἱσχυρούς πνευματικούς δεσμούς μέ τήν ἁγιοτρόφο Εὐρυτανία γενικότερα ἀλλά καί μέ τήν Μονή Προυσοῦ εἰδικότερα. Καί δέν ἀναφέρομαι μόνο στόν ἱδρυτή τοῦ Ἡσυχαστηρίου μου ὅσιο Ἀκάκιο τόν Καυσοκαλυβίτη († 1730) τόν ἐξ Ἀγράφων καί τόν μαθητή του ὁσιομάρτυρα Ρωμανό τόν ἐξ Ἀσπροπύργου († 1694), ὁ  ὁποῖος πρίν ἔλθει στό Ἅγιον Ὄρος ἔκανε δόκιμος μοναχός στή Μονή Προυσοῦ. Ἀναφέρομαι ἐπίσης στήν ὁσιακῆς βιοτῆς λογία μορφή τοῦ ἱερομονάχου Ἰωνᾶ τοῦ Καυσοκαλυβίτου († 1765), ἀλλά καί στόν ὑποτακτικό του, ἱερομόναχο Πελάγιο τόν Καυσοκαλυβίτη ἀπό τήν Ἀνδράνοβα († 1788), πού ὡς γνωστόν διετέλεσε ἡγούμενος καί ἀνακαινιστής τῆς μονῆς Προυσοῦ, την περίοδο πρίν ἀπό τόν Κύριλλο Καστανοφύλλη.
   Ὁλοκληρώνοντας τόν σύντομο αὐτό Χαιρετισμό μας κατά τήν παρουσίαση τοῦ παρόντος Τόμου, ἐκφράζουμε γιά ἄλλη μία φορά τήν εὐαρέσκειά μας γιά τήν ἐκδοτική αὐτή ἐπιτυχία, καί μάλιστα σέ καιρούς χαλεπούς καί μεγάλης οἰκονομικῆς στενότητας, συγχαίροντας ὅλους ὅσοι συνετέλεσαν στήν πραγματοποίησή της.
  Εὐχόμαστε, ὁ σήμερα τιμώμενος ἱερομόναχος Κύριλλος Καστανοφύλλης, ἕνας ἀπό τούς κρίκους τῆς χρυσῆς ἁλυσίδας πού συνδέει τούς δύο τόπους μας, τήν Εὐρυτανία καί τό Ἅγιον Ὄρος, νά συνεχίσει νά ἐμπνέει ὅλους μας στόν καλόν ἀγῶνα, μέ τό σημαντικό κτητορικό καί παιδαγωγικό του ἔργο ἀλλά καί τήν πνευματική διδαχή πού προσφέρει στίς διψῶσες καρδιές τῶν ἀνθρώπων.


Ὁ Χαιρετισμός τοῦ Γέροντος Παταπίου ἀναγνώσθηκε κατά τήν παρουσίαση τοῦ Τόμου τῶν Πρακτικῶν, τό Σάββατο 13 Αὐγούστου 2016, στήν Καστανιά Προυσοῦ.

Ὁ γέρων Πατάπιος συμμετεῖχε στην Ἡμερίδα εἰσηγούμενος τό θέμα:

 « ἱερομόναχος Κύριλλος Καστανοφύλλης ὡς Ἁγιορείτης λόγιος». Ἡ εἰσήγηση δημοσιεύθηκε στόν Τόμο στίς σελ. 71-88 (Ἀθήνα 2016)