Κυριακή 7 Αυγούστου 2016

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΚΗΤΗ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ                         Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου

Ἡ τέχνη τῆς Ξυλογλυπτικῆς στή Σκήτη Καυσοκαλυβίων (19ος -20ός αἰώνας)


 

Δημοσίευση:
Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου, «Ἡ τέχνη τῆς Ξυλογλυπτικῆς στή Σκήτη Καυσοκαλυβίων. 19ος-20ός αἰώνας», Πρακτικά Γ΄ Συμποσίου Νεοελληνικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης, (θήνα, Βυζαντινό καί Χριστιανικό Μουσεο, 22-24 Νοεμβρίου 2013), θήνα 2015, σ. 485-506.