Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015

Ο ΣΥΝΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΘΕΟΤΟΚΟΣ Η ΕΛΕΟΥΣΑ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

Κωνσταντίνου Ἀρμενόπουλου, νομοφύλακος καί κριτή τῆς Θεσσαλονίκης ἀπό τό 1347, Λόγος Ἐγκωμιαστικός στόν ἅγιο Δημήτριο τόν Μυροβλύτη, πού ἐκφωνήθηκε στόν ναό τῆς Θεοτόκου Ἀχειροποιήτου τῆς Θεσσαλονίκης κατά την παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Δημητρίου […] πόλη σας ἡ Θεσσαλονίκη ὅμως γι’ αὐτὴν τὴν εὐστροφία τοῦ πνεύματος καὶ τὴ σοφία ἡ ἴδια ἀναγνωρίζεται συνάμα καὶ ἀπὸ ὅλα καὶ ἀπὸ ὅλες, καὶ τὰ ἔθνη καὶ τὶς πόλεις, ὅσα καὶ ὅσες ὑπάρχουν σὲ κάθε μέρος τῆς οἰκουμένης, καὶ θαυμάζεται πολὺ καθὼς πρέπει, ὄχι μόνο γιατὶ ἔχει συνθέσει τέτοια προεόρτια μὲ ἄσματα ἀνώτερα ἀπὸ λόγο… 


γιατ κατάλαβε τι ὁ πολιοῦχος της ἅγιος Δημήτριος, μεγάλη δόξα τν μαρτύρων, κενο πο ταιριάζει σ’ ατν κα τν λατρεύει μ διαφορετικ τρόπο, γιορτάζει μαζὶ καὶ δοξάζεται μὲ τὴ Θεομήτορα, πο εναι πράγματι νώτερη κόμη κα π τος γγέλους στν ορανό. 

Γιατ ἡ Θεσσσαλονίκη μόνη, μι κα χει ξεχωρίσει πάρα πολ π τς λλες πόλεις, πρεπε ν χει πινοήσει σωστ κα ατό, δηλαδ νὰ ἀνυμνεῖται μαζὶ μὲ τὴν Πάναγνο, τν νώτερη σ δόξα π τος ορανούς, γνς κα στ σμα κα τν ψυχ Δημήτριος, ποος συμβίωσε σωστ στ γ μ τν γνότητα τς παρθενίας κα μαζ μ τς λλες ἀρετς ἀνταγωνιζόταν τ πουράνια κα τ υλα μ τ σμα κα χει ξαγνιστε μ τ λουτρ το αματος κα το μαρτυρίου… […] πινόησε λοιπν σωστ πόλη γι’ ατος τος λόγους νὰ γιορτάζει μαζὶ μὲ τή Θεοτόκο καὶ ὁ μάρτυρας Δημήτριος, πο εναι μιμητς το Χριστο.


Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ, Η ΕΦΕΣΤΙΟΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟ 2012

[…] Ὅμως Μητέρα τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, πιστεύουμε καὶ ὁμολογοῦμε ὅτι ἐσὺ εἶσαι πράγματι ἡ Θεοτόκος, ποὺ ἔχεις γεννήσει ἄρρητα γιὰ χάρη μας τὸν ἕνα Θεὸ τῆς Τριάδος! Σὺ ποὺ προορίστηκες παλιὰ ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ χωρέσεις τὸ πλήρωμα τῆς θεότητάς του καὶ ἀξιώθηκες λόγῳ τῆς ὑπερβολικῆς ἁγνότητάς σου, ὁ ἀπὸ ἐδῶ οὐράνιος καὶ θεῖος ναὸς καὶ θεῖος θρόνος καὶ θεία σκηνὴ καὶ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ ἔμψυχος θάλαμος καὶ τὸ θησαυροφυλάκιο ποὺ ἁρμόζει στὸ Θεό, ποὺ σὲ ἔχουν ἀποκαλέσει ἔτσι οἱ ἱεροὶ ἄνθρωποι, τὸ πρυτανεῖο τῶν θείων καὶ ἀνθρώπινων χαρίτων, ἡ κατάλυση τοῦ ἁμαρτήματος τῶν πρωτόπλαστων, ἡ ἀρχὴ τῆς εὐγονίας τοῦ γένους μας –γιατὶ μὲ τὸ θεῖο σου τέκνο ἔγινες αἰτία νὰ ἀναστηθεῖ ξανὰ τὸ γένος μας στὴ γῆ καὶ νὰ γίνει ὅπως εἶχαν προφητέψει οὐράνιο ἀντὶ ἐπίγειο– τὸ πιὸ γαλήνιο λιμάνι ἐκείνων ποὺ βασανίζονται ἀπὸ ὁποιαδήποτε τρικυμία καὶ γενικὰ τὸ μεγάλο καταφύγιο ὅλων ἐκείνων ποὺ ἁμαρτάνουν· εἶσαι λοιπὸν ἡ θερμὴ ἐξιλέωση τοῦ γένους μας καὶ τὸ σεμνὸ κόσμημα καὶ τὸ στήριγμα τῆς σωτηρίας.


Ἐπίσης, Δημήτριε, εἶσαι τὸ μέγα καὶ ἱερότατο ὄνομα τῶν ἄριστων ἀγωνιστῶν τοῦ Χριστοῦ, τὸν ὁποῖο ἔχεις ἀγαπήσει ὑπερβολικά, ἔχεις ἀκολουθήσει ἀληθινὰ καὶ ἔχεις ἐπιτελέσει κάθε του πρόσταγμα, καὶ γιὰ τὸν ὁποῖο παραμέλησες ὅλες τὶς ἀπολαύσεις τῆς ἐπίγειας ζωῆς. Γιατὶ πρόσθεσες στὴν καρδιά σου ὄχι ρευστὸ πλοῦτο καὶ ἐφήμερη δόξα, ἀλλὰ σταθερό, ποὺ παραμένει, καὶ γιὰ τὸν ὁποῖο μὲ τὴ θέλησή σου ἔχυσες τὸ αἷμα σου καὶ πέθανες πρὶν ἀπὸ τὴν ὥρα σου καὶ ἀνῆλθες ἢ ἐπανῆλθες σ’ αὐτὸν μὲ χαρά. Γιατὶ φαίνεσαι ὅτι ἀπὸ ἐκεῖ ἀλήθεια ἦρθες ἐδῶ πρῶτα μὲ τὴ γέννηση, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἐπανῆλθες μὲ τὴν ἀναγέννηση τοῦ μαρτυρίου.   Ἐσὺ εἶσαι ποὺ αὐξάνεις τὶς ἀρετὲς τῆς Θεσσαλονίκης σου καὶ ἐλαττώνεις τὶς κακὲς στιγμές, καὶ νὰ ποῦμε γενικὰ ἐξαφανίζεις τὴ φθορά τους· γιατὶ εἶσαι προστάτης της καὶ ὑπερασπιστὴς καὶ φύλακας καὶ σωτήρας καὶ ἀξιόπιστος φρουρὸς καὶ πολιοῦχος καὶ ὁποιοδήποτε ἄλλο σωτήριο ὄνομα ὑπάρχει.

ΠΗΓΗ : 
γιος Δημήτριος, κδ. Ζτρος, Θεσσαλονίκη 2004.
http://www.pentpostagma.gr