Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015

ΟΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΕΑΣΚΗΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ

Τό Κυριακό τῆς ἰβηριτικῆς σκήτης Τιμίου Προδρόμου

Ἡ μελέτη αὐτή τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου δημοσιεύθηκε στό περιοδικό
 Πρωτᾶτον ἀρ. 92 (2003), σελ. 152-164