Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015

Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΩΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

Τό παρόν ἄρθρο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου δημοσιεύθηκε 
στήν ἐφημερίδα Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια, στίς 14 Ὀκτωβρίου 2015