Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ


Μοναστηριακά ΧρονικάΠεριοδική ἔκδοση. Θεσσαλονίκη 1939, Ἀπρίλιος- Ἰούνιος, ἀρ. φύλλου 13.
Στό ἐξώφυλλο, σπάνια φωτογραφία μπροστά στήν Τράπεζα τῆς Μεγίστης Λαύρας, ὅπου ἀπεικονίζονται ὁ Ἕλληνας βασιληᾶς Γεώργιος Β΄ καί σημαίνουσες ἁγιορειτικές προσωπικότητες.