Τετάρτη 10 Απριλίου 2013

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ. ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ

Γέρων Παΐσιος Ἁγιορείτης. Ἀγάπη χωρίς σύνορα

ρίζοντας τήν ἀγάπη σάν μιά ἀπό τίς βασικές συντεταγμένες τῆς πορείας τοῦ μοναχοῦ, ἀλλά καί κάθε χριστιανοῦ πού ζεῖ μέ λιτότητα καί ἐγκράτεια, ὁ μακαριστός γέρων Παΐσιος μᾶς λέγει:
«Ἡ ἀγάπη μέ τήν ἐξωτερική ἀκτημοσύνη πολύ βοηθάει γιά νά ἀποκτήσει κανείς καί τήν ἐσωτερική ἀκτημοσύνη ἀπό τά πάθη. Οἱ δύο αὐτές ἀκτημοσύνες κάνουν τόν ἄνθρωπο πλούσιο ἀπό καλωσύνη Θεοῦ».
  Ὁλόκληρη ἡ ζωή τοῦ γέροντος Παϊσίου ἦταν μιά διακονία ἀγάπης. Μιᾶς ἀγάπης χωρίς σύνορα ! Γι αὐτό καί ὅσο ὁ ἥλιος θά ἀνατέλλει στή γῆ, δέν θά πάψει νά μᾶς ἐμπνέει καί νά διδάσκει πῶς ν' ἀγαποῦμε πραγματικά:
 «Ἐκεῖνοι πού ἀγαποῦν ἀληθινά καί ἀγωνίζονται σωστά, ἀνέχονται μέ ἀγάπη, θυσιάζονται, στεροῦνται καί ἀναπαύουν τόν πλησίον τους, πού εἶναι ὁ Χριστός».

Τό παραπάνω κείμενο εἶναι ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου ΑΓΙΑΣΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ, τό ὁποῖο ἀναμένεται νά κυκλοφορήσει, σύν Θεῷ, σέ λίγες μέρες, σέ τρίτη ἔκδοση.