Δευτέρα 15 Απριλίου 2013

Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ...
«Ὅταν κάθεται ὁ μοναχός στό κελλί του καί δέν ἀσχολεῖται μέ τούς ἄλλους, ἀλλά προσεύχεται, τότε ἔρχεται ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μέσα του».Γέρων Ἠρωδίων Καψαλιώτης (+ 1990).