Παρασκευή 19 Απριλίου 2013

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ«Ἀκολουθία τοῦ Μνημοσύνου κατά τήν τάξιν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἐκδίδοται τό πρῶτον δαπάνῃ Σάββα ἱερομονάχου ἐκ τοῦ Ἰβηριτικοῦ Κελλίου τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων πλησίον τοῦ Πρωτάτου. Ἐν Ἀθήναις 1889».