Πέμπτη 11 Απριλίου 2013

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΑΘΩΝΙΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Ἀναγκαία διευκρίνηση γιά τούς φιλοαθωνίτες ἀναγνώστες τοῦ ἱστολογίου ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Ἐπειδή πρόσφατα δημιουργήθηκε μία ἀναστάτωση μέ ἀφορμή ἕνα δελτίο τύπου τό ὁποῖο μετέδιδε ἐσφαλμένες εἰδήσεις σχετικά μέ τήν προγραμματισμένη παρουσία τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου γέροντος τῆς καλύβης τοῦ Ἁγ. Ἀκακίου, στόν Ἀλμυρό τοῦ Βόλου, ὡς προσκεκλημένος τῆς μητροπόλεως Δημητριάδος προκειμένου ὁ π. Πατάπιος νά πραγματοποιήσει δύο ὁμιλίες,
οἱ συνεργάτες τοῦ ἱστολογίου ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ δημοσιεύουμε σήμερα τήν ἐπιστολή πού ἀπέστειλαν οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ ναοῦ στόν ὁποῖο ὁ π. Πατάπιος θά ὁμιλοῦσε, πρός τόν Δικαῖο τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων.
Στήν ἐπιστολή αὐτή οἱ σεβαστοί πατέρες ἀναλαμβάνουν τήν εὐθύνη γιά τά ὅσα ἀνακριβῆ γράφονταν στό ἀρχικό ἐκεῖνο δελτίο τύπου καί ζητοῦν συγγνώμη γιά τά προβλήματα πού δημιουργήθηκαν.
Καί μπορεῖ τελικά οἱ δύο ὁμιλίες νά μήν πραγματοποιήθηκαν, λόγῳ κωλύματος ἀσθενείας τοῦ π. Παταπίου, πιστεύουμε ὅμως ὅτι μέ τήν παρούσα δημοσιοποίηση, διά τῆς ὁποίας δέν θέλουμε νά θέλουμε νά ἐκθέσουμε τούς πατέρες τοῦ ναοῦ, οἱ ὁποῖοι πρός τιμήν τους ἀνέλαβαν τίς εὐθύνες τους, τά πράγματα ἀποκαθίστανται γιά ὅσους καλοπροαίρετους.