Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΔΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΑΚΑΛΛΗΝΟΥ (ΜΕΡΟΣ Γ΄)

Ἁγιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.
Ακολουθία και Μαρτύριο  του Αγίου Οσιομάρτυρος Γεδεών του Καρακαλληνού.
Ἔκδοση πρώτη. Κωνσταντινούπολις 1840. (Μέρος Γ’)


ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΔΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΑΚΑΛΛΗΝΟΥ (ΜΕΡΟΣ Α΄)
ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΔΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΑΚΑΛΛΗΝΟΥ (ΜΕΡΟΣ B΄)