Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

8 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ     
Ἁγιορείτικος Λόγος  
Ἐπέτειος ὀκτώ χρόνων λειτουργίας του:  2010- 2018. 


Τά φετινά Χριστούγεννα (2018) συμπληρώνονται ὀκτώ χρόνια ἀπό τήν ἔναρξη λειτουργίας τοῦ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ, τοῦ  Ἰστολογίου τῶν Φίλων τῆς Καλύβης Ἁγίου Ἀκακίου τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πού διαπραγματεύεται θέματα ἁγιορείτικης πνευματικότητας, ίστορίας, παράδοσης καί τέχνης.

Μέ ἀφορμή τήν ἐπέτειο αὐτή, εὐχόμαστε σέ ὅλους τούς ἐπισκέπτες τοῦ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ καί τούς ἀναγνώστες τῶν κειμένων πού ἀναρτώνται σ᾿ αὐτόν, πλούσια τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τῆς Κυρίας Θεοτόκου, προστάτιδος τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Σᾶς εὐχόμαστε ἐπίσης, μέ τίς πρεσβεῖες τῶν ὁσίων καί θεοφόρων Ἁγιορειτῶν Πατέρων, τήν αὔξηση τοῦ πνευματικοῦ ὀφέλους καί τῆς πνευματικῆς βοήθειας πού προσδοκοῦμε ὅτι ἀντλεῖτε μέσα ἀπό τά θέματα πού διαπραγματεύεται καί προβάλλει ὁ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. 

Χρόνια σας πολλά.