Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΔΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΑΚΑΛΛΗΝΟΥ (ΜΕΡΟΣ Β΄)

Ἁγιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.
Ακολουθία και Μαρτύριο  του Αγίου Οσιομάρτυρος Γεδεών του Καρακαλληνού.