Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΔΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΑΚΑΛΛΗΝΟΥ

Ἁγιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.


Μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 200 ἐτῶν ἀπό τό μαρτύριο τοῦ Ἁγιορείτου ὁσιομάρτυρος Γεδεών τοῦ Καρακαλληνοῦ (+ Τύρναβος 30 Δεκεμβρίου 1818) τό ἱστολόγιο ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ προσφέρει στούς φιλοαθωνίτες καί φιλάγιους ἀναγνῶστες του σέ ψηφιακή μορφή τήν πρώτη ἔκδοση τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγίου (Κωνσταντινούπολις 1840) πού συμπεριλαμβάνει τόν Βίο καί τό Μαρτύριό  του.


   

Ἁγιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.
Ακολουθία και Μαρτύριο  του Αγίου Οσιομάρτυρος Γεδεών του Καρακαλληνού.
Ἔκδοση πρώτη. Κωνσταντινούπολις 1840. (Μέρος Α’)