Τρίτη 22 Αυγούστου 2017

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 


Ἡ τέχνη τοῦ κωδικογράφου.
Τό ἀποκρυπτογραφημένο (μέ τό δεκαδικό ἀριθμητικό σύστημα γραφῆς) ὄνομα τοῦ γραφέα Αὐξεντίου σέ χειρόγραφο τοῦ ἔτους 1810 τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων.