Σάββατο 12 Αυγούστου 2017

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΦΘΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΙ.