Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ


Χρώματα τοῦ καλοκαιριοῦ.
Καλύβη τοῦ Ἀγίου Ἀκακίου τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων